Malária: Komplexný prehľad

Malária je život ohrozujúca choroba spôsobená parazitmi, ktoré sa prenášajú na ľudí cez uhryznutie infikovaných samíc komárov. Táto choroba postihuje takmer polovicu svetovej populácie, pričom v roku 2021 bolo odhadovaných 247 miliónov prípadov malárie po celom svete. Pozrime sa, ako sa choroba prejavuje, lieči a ako jej predchádzať pri návšteve rizikových oblastí.

 

Obsah

 1. Prehľad a epidemiológia
 2. Symptómy
 3. Diagnostika
 4. Liečba
 5. Prevencia a eliminácia malárie
 6. Dohľad
 7. Budúcnosť boja proti malárii
 8. Vakcína proti malárii
 9. Záver
 10. Zdroje

 

Prehľad a epidemiológia

Malária je tropické parazitárne ochorenie. Zdrojom ochorenia je chorý človek, prenos sa uskutočňuje pomocou prenášača a to samičky komára rodu Anopheles. Pôvodca ochorenia je parazit rodu Plasmodium. Ľudia ochorenia  poš­típaním týmto druhom infikovaného komára. Prípadne sa choroba môže prenášať v zlých hygienických podmienkach transfúziou krvi a infikovanými injekčnými striekačkami.


V oblastiach výskytu malárie (Afrika, Ázia, Južná Amerika) ochorenie ročne milióny ľudí. U nás sa malária nevyskytuje, avšak ročne sú hlásené pravidelne desiatky importovaných prípadov.

 

Symptómy

Potom čo sa infekcia dostane do tela, cestuje do pečene, kde sa množí a preniká do červených krviniek. V červených krvinkách sa parazity ďalej množia až dôjde k prasknutiu a tým sa do krvného riečišťa uvoľní ďalšie množstvo parazitov.

 

Najbežnejšími ranými príznakmi malárie sú horúčka, bolesť hlavy a kombinácia zimnice s triaškou. Dochád­za k prudkému vzostupu teploty na 40 ° C a následným potením s poklesom teploty. Medzi ďalšie prejavy patrí anémia, svetloplachosť, zvracanie a svalové slabosti. Inkubačná doba je medzi 12–30 dňami, pri parazite Plasmodium vivax môže inkubácia trvať až 10 mesiacov. U niektorých ľudí môžu byť symptómy mierne, najmä u tých, ktorí už mali infekciu maláriou. Vzhľadom na to, že niektoré príznaky malárie nie sú špecifické, je dôležité čo najskôr vykonať testovanie.

Niektoré typy malárie môžu spôsobiť vážne ochorenie a smrť. Dojčatá, deti do 5 rokov, tehotné ženy, cestovatelia a ľudia s HIV alebo AIDS majú vyššie riziko. Závažné príznaky zahŕňajú extrémnu únavu, narušené vedomie, mnohopočetné kŕče, dýchacie ťažkosti, tmavý alebo krvavý moč, žltačku a abnormálne krvácanie.

Diagnostika

Diagnostika spočíva v rýchlom priamom preukaze parazita v kvapke krvi, následne pomocou sérologických testov a metódy molekulárnej biológie.

 

Liečba

Raná diagnostika a liečba malárie znižuje príznaky choroby a predchádza úmrtiam. WHO odporúča, aby všetky prípady malárie boli potvrdené pomocou diagnostiky založenej na parazitoch (buď mikroskopiou alebo rýchlym diagnostickým testom). Malária je vážna infekcia a vždy si vyžaduje liečbu liekmi. Lekári vyberú jeden alebo viac liekov na základe:

 

 • typu malárie
 • či je parazit malárie rezistentný voči lieku
 • váhy alebo veku osoby infikovanej maláriou
 • či je osoba tehotná

 

Najbežnejšie lieky na maláriu zahŕňajú kombinovanú terapiu na báze artemisininu, ako je artemether-lumefantrin, ktorá je zvyčajne najúčinnejším liekom. Chlorochín sa odporúča na liečbu infekcie s parazitom P. vivax iba v miestach, kde je stále citlivý na tento liek.

 

Prevencia a eliminácia malárie

Pred cestou do rizikových oblastí by mal cestovateľ navštíviť cestovnú medicínu a poradiť sa s lekárom ohľadom užívania liekov, ako je antimalarická chemoprofylaxia založená na podávaní antimalarík s chinínom. Lekár zvolí vhodný druh podľa rizikovej oblasti aj ročného obdobia, kedy sa na cestu chystáte. Užívanie by sa malo začať týždeň pred odchodom, počas celého pobytu a následne aj niekoľko mesiacov po návrate. Na zníženie rizika nákazy maláriou ďalej:

 

 • Používajte moskytiéry pri spánku v miestach, kde je malária prítomná.
 • Používajte repelenty proti komárom (obsahujúce DEET, IR3535 alebo Icaridin) po súmraku.
 • Používajte špirály a odparovače.
 • Noste ochranné oblečenie.
 • Používajte siete na oknách.

 

Medzi ďalšie opatrenia v boji proti malárii patrí likvidácia infikovaných komárov, odvodňovanie vodných plôch a vysušovanie močiarov, kde dochádza k premnoženiu komárov.

Dohľad

Dohľad nad maláriou je nepretržitý a systematický zber, analýza a interpretácia dát súvisiacich s maláriou a využitie týchto dát pri plánovaní, implementácii a hodnotení verejného zdravotníctva. Zlepšený dohľad nad prípadmi malárie a úmrtiami pomáha ministerstvám zdravotníctva určiť, ktoré oblasti alebo skupiny obyvateľstva sú najviac postihnuté, a umožňuje krajinám sledovať meniace sa vzory chorôb. Silné systémy dohľadu nad maláriou tiež pomáhajú krajinám navrhovať účinné zdravotné intervencie a hodnotiť vplyv svojich programov kontroly malárie.

 

Budúcnosť boja proti malárii

V boji proti malárii sa dosiahli mnohé úspechy, ale stále čelíme mnohým výzvam. Rezistencia na liečbu, nedostatočné financovanie a zložité geopolitické situácie v niektorých oblastiach môžu spomaliť pokrok. Avšak s novými technológiami, výskumom a medzinárodnou spoluprácou máme nástroje a stratégie potrebné na dosiahnutie eliminácie malárie.

 

Vakcína proti malárii

Vakcína na maláriu sa vyvíja už niekoľko desiatok rokov. Avšak dlhý vývoj priniesol len malý úspech vzhľadom na zložitý životný cyklus parazita. Vakcína RTS,S/AS01 (obchodný názov Mosquirix) je prvá a doteraz jediná vakcína, ktorá preukázala, že môže významne znížiť maláriu u detí. Vo fázových klinických štúdiách znížila vakcína RTS, S/AS01 počet prípadov malárie o približne polovicu u detí vo veku 5 – 17 mesiacov ao takmer štvrtinu u detí vo veku 6 – 12 týždňov.

 

Záver

Malária je jedným z najstarších a najzávažnejších ochorení, ktorým ľudstvo čelí. Hoci sa dosiahol významný pokrok v boji proti tejto chorobe, stále je veľa práce, ktorú treba urobiť. Spolupráca medzi vládami, mimovládnymi organizáciami, výskumnými inštitúciami a komunitami je kľúčová pre dosiahnutie nášho konečného cieľa: sveta bez malárie.

 

Tento článok je určený len na vzdelávacie účely a nenahrádza odbornú lekársku radu. Pre konkrétne odporúčania sa vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

 

Zdroje

https://www.who­.int/news-room/fact-sheets/detail/ma­laria

https://www.cdc­.gov/malaria/a­bout/faqs.html

https://my.cle­velandclinic.or­g/health/dise­ases/15014-malaria

https://www.web­md.com/a-to-z-guides/malaria

https://www.ncbi­.nlm.nih.gov/bo­oks/NBK551711/

https://www.me­dicalnewstoda­y.com/articles/150670

Čo na to hovorí náš odborník?

Z celosvetového pohľadu patrí malária k závažným infekčným ochoreniam. U nás sa malária nevyskytuje, sú známe iba importované prípady. Každý cestovateľ do rizikových oblastí by mal pred odchodom navštíviť cestovnú medicínu av mieste pobytu dodržiavať preventívne opatrenia. Cestovateľ, ktorý sa vrátiť z rizikovej oblasti by sa mal strážiť dlhodobo av prípade, že ochorenie s príznakmi podobnými chrípke by mal navštíviť lekára.

Autor článku

Bc. Marie Siatka

Vyštudovala som odbor Ochrany verejného zdravia na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity. Témy zdravia a prevencie sú mi veľmi blízke. V súčasnosti pracujem v zdravotnom ústave na oddelení mikrobiológie vôd, potravín a predmetov bežného užívania. S manželom máme masérsky salón, kde sa venujeme nielen uvoľňovaniu svalov, ale aj komplexnej regenerácii tela a mysle. Vo svojom voľnom čase rada cestujem, chodím po horách alebo sa venujem joge.

Všetky články od autora