Histoplazmóza: komplexný sprievodca

Histoplazmóza je infekčné ochorenie spôsobené vdýchnutím spór huby Histoplasma capsulatum. Toto ochorenie sa často spája s trusom vtákov a netopierov a je bežné v niektorých oblastiach sveta. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo toto ochorenie zahŕňa, jeho príznakmi, možnosťami liečby a prevencie.

tvár

Výskyt histoplazmózy vo svete

Histoplazmóza je rozšírená na celom svete, ale najvyšší výskyt sa zaznamenáva v oblastiach s vlhkým a miernym podnebím, kde sa huba Histoplasma capsulatum prirodzene vyskytuje v pôde. Medzi najdôležitejšie endemické oblasti patria údolia riek Mississippi a Ohio v USA, Stredná a Južná Amerika, časti Afriky, Ázie a Austrálie. V strednej Európe a v Slovenskej republike je výskyt tohto ochorenia skôr zriedkavý.

Prenos a rizikové faktory

Histoplasma capsulatum sa prirodzene vyskytuje v pôde, najmä tam, kde je vysoký obsah vtáčieho alebo netopierieho trusu. Hlavnou cestou prenosu histoplazmózy je vdýchnutie spór, ktoré sa dostávajú do ovzdušia pri rozrušovaní kontaminovanej pôdy. Niektorí ľudia sú náchylnejší na infekciu, najmä tí, ktorí pracujú vo vysoko rizikových povolaniach, ako sú stavební robotníci, poľnohospodári, archeológovia alebo jaskyniari. Svoju úlohu zohrávajú aj osobné faktory, ako je imunosupresia alebo už existujúce pľúcne ochorenie, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku ťažšej formy histoplazmózy­. Medzi rizikové faktory patrí aj cestovanie do endemických oblastí. V týchto oblastiach môžu byť ľudia vystavení hubám častejšie, najmä ak vykonávajú činnosti, ktoré zahŕňajú kontakt s kontaminovanou pôdou alebo trusom. Je tiež dôležité si uvedomiť, že histoplazmóza sa nešíri z človeka na človeka ani zo zvieraťa na zviera.

Pilulka odborník Bc. Marie Siatka hovorí:

"Histoplazmóza je infekčné ochorenie spôsobené inhaláciou spór patogénnej huby Histoplasma capsulatum. V našich podmienkach je výskyt veľmi zriedkavý. Vyskytuje sa najmä v Severnej Amerike, Strednej Amerike a vo východnej Ázii. U zdravých jedincov sú prejavy veľmi mierne alebo k infekcii ani nedochádza. Ochorenie je nebezpečné pre ľudí s oslabeným imunitným systémom. Prejavy sú často formou pľúcnej histoplazmózy, ako je zápal pľúc, horúčka, dýchavičnosť a kašeľ. Následná liečba býva symptomatická a v prípade potreby sa podávajú antimykotiká.

Príznaky a diagnostika histoplazmózy

Príznaky histoplazmózy sa môžu veľmi líšiť v závislosti od formy ochorenia a celkového zdravotného stavu pacienta. U mnohých ľudí môže infekcia prebiehať úplne bez príznakov, zatiaľ čo u iných sa môžu vyvinúť závažnejšie komplikácie. Imunitný systém zdravých ľudí sa s infekciou dokáže rýchlo vyrovnať, problém však nastáva u ľudí so závažnými poruchami imunity ako sú napríklad ľudia s AIDS, ľudia užívajúci silné imunosu­presíva atď.

Medzi najčastejšie príznaky patria:

 

Diagnostika histoplazmózy sa opiera o kombináciu klinických príznakov, anamnézy pacienta a laboratórnych testov vrátane kultivácie, sérologických testov a PCR testov. V niektorých prípadoch môže byť potrebné aj röntgenové vyšetrenie hrudníka alebo CT vyšetrenie.

Liečba histoplazmózy

Symptomatická liečba a monitorovanie

Pri ľahších prípadoch postačuje symptomatická liečba (kašeľ, bolesť hlavy, horúčka a pod.) a sledovanie zdravotného stavu.

Antimykotiká

V prípade závažnejších prípadov sú vhodné antimykotiká, ako napríklad itrakonazol alebo amfotericín B. Liečbu začnite čo najskôr, najmä ak máte oslabený imunitný systém.

Prevence histoplazmózy

Ochranné vybavenie

Pri manipulácii v prašnom prostredí, najmä v oblastiach s vysokým výskytom huby, používajte ochranné pomôcky a obleky.

Prísne hygienické opatrenia

Ak sa nemôžete úplne vyhnúť aktivitám v blízkosti vtáčieho alebo netopierieho trusu, dbajte na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení.

Komplikácie a dlhodobé účinky

Hoci má väčšina prípadov histoplazmózy mierny priebeh, niekedy môže viesť k závažným komplikáciám – najmä u ľudí s oslabeným imunitným systémom. Komplikácie môžu zahŕňať najmä rozšírenie infekcie do iných orgánov, ako je pečeň, slezina, kostná dreň alebo centrálny nervový systém. Dlhodobé následky môžu byť vážne, vrátane trvalého poškodenia pľúc alebo chronickej histoplazmózy, ktorá si vyžaduje dlhodobú liečbu antimykotikami.

Záver

Histoplazmóza predstavuje závažný zdravotný problém, najmä vo vlhkých oblastiach s miernym podnebím. Prenáša sa prostredníctvom pôdy a trusu vtákov alebo netopierov. Nie je prenosná z človeka na človeka, takže ohrozené sú len osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s infikovanou pôdou (robotníci, archeológovia atď.). Príznaky zahŕňajú horúčku, kašeľ, zhoršené dýchanie, bolesť a únavu; ľahšie priebehy sa liečia len symptomaticky. V boji proti histoplazmóze zohráva dôležitú úlohu výskum a informovanosť verejnosti.

 

Tento článok slúži len na vzdelávacie účely a nenahrádza odborné lekárske poradenstvo. Konkrétne odporúčania vždy konzultujte s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

 

Zdroje

https://www.ncbi­.nlm.nih.gov/bo­oks/NBK448185/

https://www.cdc­.gov/fungal/fe­atures/histoplas­mosis.html#:~:tex­t=Histoplazmó­za%20je%20infek­cia%20pľúc,%20­nie%20sme%20oc­horeli.

https://www.ma­yoclinic.org/di­seases-conditions/his­toplasmosis/sym­ptoms-causes/syc-20373495

https://www.lun­g.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/histoplas­mosis

Autor článku

Bc. Marie Siatka

Vyštudovala som odbor Ochrany verejného zdravia na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity. Témy zdravia a prevencie sú mi veľmi blízke. V súčasnosti pracujem v zdravotnom ústave na oddelení mikrobiológie vôd, potravín a predmetov bežného užívania. S manželom máme masérsky salón, kde sa venujeme nielen uvoľňovaniu svalov, ale aj komplexnej regenerácii tela a mysle. Vo svojom voľnom čase rada cestujem, chodím po horách alebo sa venujem joge.

Všetky články od autora

Spýtajte sa lekárnika

Odborné rady a odpovede na vaše otázky, a to z pohodlia vášho domova.