Vylúčenie zodpovednosti za recenzie a hodnotenia

Spoločnosť Pilulka Lekárny, a.s., vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie obsiahnuté v príspevkoch recenzentov a že všetky príspevky týchto osôb sú iba vyjadrením ich subjektívnych názorov, dojmov či osobných skúseností. Recenzie nie sú obchodným tvrdením spoločnosti Pilulka Lékárny, a.s., a nemožno ich ani považovať za návod na použitie ponúkaných výrobkov či akékoľvek zdravotné či liečebné tvrdenia, ktoré sa vzťahujú k ponúkaným výrobkom. Spoločnosť Pilulka Lekárny, a.s., dôrazne odporúča sa pri užívaní akýchkoľvek potravín, najmä výživových doplnkov, riadiť informáciami uvedenými na obale týchto potravín, respektíve informáciami, ktoré spoločnosť Pilulka Lekárny, a.s., uvádza v ponuke tohto konkrétneho výrobku.