Remesolin 20 mg tbl ent 1x28 ks

Remesolin 20 mg tbl ent 1x28 ks

Liek sa používa na liečbu nasledujúcich stavov: Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší gastroezofágová refluxná choroba vredy v žalúdku alebo v hornej časti čreva, ktoré sú infikované baktériou Helicobacter pylori. Dospelí žalúdkové vredy vzniknuté v súvislosti s užívaním nesteroidových protizápalových liekov (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAID). Liek sa môže použiť aj na zabránenie vzniku žalúdkových vredov pri užívaní NSAID nadmerné vylučovanie žalúdkovej kyseliny spôsobené nádorovým ochorením podžalúdkovej žľazy (Zollingerov-Ellisonov syndróm) dlhodobá liečba po prevencii (zabránení vzniku) opätovného krvácania z vredov po vnútrožilovej liečbe ezomeprazolom.