Panadol Novum 500 mg 24 tbl 5 z 5 3

Panadol Novum 500 mg tbl flm 1x24 ks

Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu

Cena: 2,01 € K dispozícii 26.6.2018

Vyberte iné odberné miesto

Vaša evidovaná poloha je:
Vašu polohu sa nepodarilo zistiť automaticky
Zadajte prosím vašu polohu

Najbližšie odberné miesto

Nie je vybrané najbližšie miesto
Vyberte si iné z 1 v SR

Radi Vám pomôžeme


Informujte sa na našom oddelení starostlivosti o zákazníkov:

+421 221 025 196 Po - Pia: 9:00 - 17:00

 • Doprava zadarmo pri nákupe nad 29.9 €
 • Odborná online pomoc
 • Odberné miesta po celej SR
 • Pilulka Klub - za každý nákup odmena

Popis výrobku

Panadol Novum 500 mg 24 tbl

Proti bolesti a horúčke. Rýchlejšie vstrebávanie. Nedráždi žalúdok.

Panadol Novum 500 mg

filmom obalené tablety

(paracetamol)

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia v prípade horúčky do 3 dní a v prípade bolesti do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

 

 

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.       Čo je Panadol Novum 500 mg a na čo sa používa

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Novum 500 mg

3.       Ako užívať Panadol Novum 500 mg

4.       Možné vedľajšie účinky

5.       Ako uchovávať Panadol Novum 500 mg

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

1.       Čo je Panadol Novum 500 mg a na čo sa používa

 

Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti aj horúčke. Panadol Novum 500 mg sa vstrebáva rýchlejšie než štandardné tablety s paracetamolom, liečivo sa uvoľňuje už 5 minút po užití.

Panadol Novum 500 mg nedráždi žalúdok, nespôsobuje krvácanie a môžu ho užívať aj pacienti so žalúdočnými a dvanástnikovými vredmi a osoby, ktoré sú alergické na kyselinu acetylsalicylovú.

Panadol Novum 500 mg je určený na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti, napr. pri bolesti hlavy, migréne, bolesti chrbta, zubov, bolesti pri menštruácii. Panadol Novum 500 mg prináša úľavu pri nepríjemných príznakoch chrípky a prechladnutia, ako je bolesť svalov, kĺbov a bolesť hrdla a znižuje horúčku.

Len  na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri niektorých reumatických ochoreniach, napr. artróze (degeneratívne ochorenie kĺbov) a neuralgii (bolesť pociťovaná v oblasti nervu).

Panadol Novum 500 mg je vhodný pre dospelých, mladistvých a deti od 6 rokov.

 

 

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Novum 500 mg

 

Neužívajte Panadol Novum 500 mg

-        keď ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

-        keď máte žltačku, ťažké zlyhávanie pečene a pri ťažkej hemolytickej anémii (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek).

 

Upozornenia a opatrenia

 

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Panadolu Novum 500 mg

 -       ak trpíte zmenami funkcie pečene.

-        ak dlhodobo užívate vyššie dávky Panadolu Novum 500 mg je nutná pravidelná kontrola funkcie pečene. Nebezpečenstvo predávkovania je vyššie u pacientov s ochorením pečene.

-        Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene paracetamolom.

-        Paracetamol sa musí užívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s vrodeným nedostatkom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy v červených krvinkách a u pacientov s poškodením funkcie obličiek, ktorí môžu užívať liek len na odporučenie lekára, pretože je u nich nevyhnutné, aby užívali nižšie dávky.

 

Vzhľadom na množstvo liečiva v lieku nie je Panadol Novum 500 mg vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.

 

Iné lieky a Panadol Novum 500 mg

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Účinky lieku Panadol Novum 500 mg a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré užívate, alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis alebo bez neho. Skôr ako začnete spolu s liekom Panadol Novum 500 mg užívať nejaký liek bez lekárskeho predpisu, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.

Súbežné dlhodobé užívanie Panadolu Novum 500 mg a kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poškodeniu funkcie obličiek.

Súbežné užívanie Panadolu Novum 500 mg a pitie alkoholických nápojov môže spôsobiť poškodenie funkcie pečene. Neužívajte súbežne iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol.

Rýchlosť vstrebávania paracetamolu sa môže zvýšiť metoklopramidom alebo domperidonom a znížiť cholestyramínom. Dlhodobé užívanie vyšších dávok paracetamolu môže zvýšiť účinok liekov typu warfarínu pôsobiacich proti zrážaniu krvi. Občasné užívanie nemá významný účinok. Paracetamol sa nemá kombinovať s látkami poškodzujúcimi pečeň (niektoré lieky, alkohol). Niektoré látky zvyšujúce činnosť oxidačných enzýmov v pečeni (rifampicín, fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu.

 

Panadol Novum 500 mg a jedlo a nápoje

 

Počas liečby sa nesmie požívať alkohol. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia funkcie pečene. Ak máte problémy s alkoholom, pred začiatkom liečby sa poraďte s lekárom.

Liek sa môže užívať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženému účinku paracetamolu.

 

Tehotenstvo a dojčenie

 

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotné ženy môžu liek užívať len po porade s lekárom. Počas dojčenia možno liek užívať jeden deň, dlhšie len po porade s lekárom.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

 

Panadol Novum 500 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

Panadolu Novum 500 mg obsahuje parabény, v dôsledku toho môže vyvolať alergické reakcie (niekedy oneskorené).

 

 

3.         Ako užívať Panadol Novum 500 mg

 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Liek je určený na vnútorné použitie.  

 

Dospelí (vrátane starších osôb) a mladiství od 15 rokov

1-2 tablety podľa potreby s časovým odstupom najmenej 4 hodiny. Jedna tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg.

Najvyššia jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety), maximálna denná dávka sú 4 g (8 tabliet).

Pri dlhodobej liečbe (dlhšie ako 10 dní) nemá počas 24 hodín dávka prekročiť 2,5 g (5 tabliet).

 

Deti a mladiství do 15 rokov

Mladiství 12-15 rokov: 500 mg paracetamolu (1 tableta) s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka sú 3 g (6 tabliet).

Deti 6-12 rokov: 250 – 500 mg paracetamolu (pol tablety až 1 tableta). Jednotlivá dávka je pol tablety pre deti s hmotnosťou 21-32 kg, 1 tableta pre deti s hmotnosťou od 33 kg. Jednotlivé dávky podávajte s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka pri hmotnosti 21-24 kg je 1,25 g (2 a pol tablety), maximálna denná dávka pri hmotnosti 25-32 kg je 1,5 g (3 tablety), pri hmotnosti 33-40 kg je maximálna denná dávka 2 g (4 tablety).

 

Medzi dávkami sa musí dodržať minimálny interval 4 hodiny.

 

Liek nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.

 

U pacientov s poškodením funkcie obličiek určí dávkovanie lekár.

 

Upozornenie: Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia funkcie pečene. Neužívajte tento liek bez odporučenia lekára, ak máte problémy s požívaním alkoholu alebo máte ochorenie pečene či užívate akékoľvek iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol.

Ak nedôjde pri liečbe liekom Panadol Novum 500 mg do 3 dní k zníženiu horúčky a do 5 dní k ústupu bolesti alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky či neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom. Tento liek užívajte bez porady s lekárom najdlhšie 7 dní, deti 3 dni.

Počas liečby nepite alkoholické nápoje.

 

Ak užijete viac Panadolu Novum 500 mg, ako máte

 

Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie, ktoré sa môže prejaviť pocitom na vracanie, vracaním a bledosťou alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie. Ukážte im užité balenie a túto písomnú informáciu pre používateľa.

 

Ak zabudnete užiť Panadol Novum 500 mg

 

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Užite zvyčajnú dávku lieku hneď, ako si na to spomeniete a prípadnú ďalšiu dávku užite s časovým odstupom uvedeným v časti 3. vyššie.

 

 

4.       Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Ak sa liek užíva v odporučených dávkach zvyčajne je dobre znášaný, ale môžu sa vyskytnúť kožné vyrážky, dýchavičnosť alebo poruchy krvotvorby. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti typu tlaku a bolesti žalúdka.

 

Prestaňte liek užívať a informujte ihneď svojho lekára, ak sa u vás objavia nasledujúce ťažkosti:

·         Alergické reakcie, ktoré môžu byť závažné, vrátane kožnej vyrážky, svrbenia, niekedy s opuchom pier alebo tváre alebo dýchacie ťažkosti.

·         Kožné vyrážky alebo odlupovanie kože alebo vriedky v ústach.

·         Problémy s dýchaním. Pravdepodobnosť výskytu týchto vedľajších účinkov je vyššie, ak ste problémy s dýchaním mali už skôr po užití iných liekov proti bolesti (napr. ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová).

·         Nezvyčajná tvorba modrín alebo krvácanie.

 

Tieto účinky se budú pravdepodobne vyskytovať len zriedkavo.

 

 

5.       Ako uchovávať Panadol Novum 500 mg

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Panadol Novum 500 mg obsahuje

 

-        Liečivo je paracetamol. Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

-        Ďalšie zložky sú predželatínovaný kukuričný škrob, uhličitan vápenatý, kyselina alginová, krospovidón typ A, povidón 25, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, zmes sodných solí parabénov, karnaubský vosk, sústava na obaľovanie Opadry YS-1-7003 biela (obsahuje oxid titaničitý (E171), hypromelózu, makrogol, polysorbát 80), čistená voda.

 

Ako vyzerá Panadol Novum 500 mg a obsah balenia

 

Biele až takmer biele oválne filmom obalené tablety so skosenými hranami. Na jednej strane vyrazené „p“ v krúžku, na druhej strane deliaca ryha. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

 

Veľkosť balenia: 10, 12, 20, 24 alebo 30 tabliet v blistri a papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 12 alebo 16 tabliet v blistri a rozkladacom papierovom puzdre.

Veľkosť balenia: 6 tabliet v polyetylénových vreckách po 2 kusoch a v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 100 a 300 tabliet v polyetylénovej nádobe na tablety.

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.

 

Výrobcovia

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co. Waterford, Írsko alebo Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Herrenberg, Nemecko alebo Catalent UK Packaging Ltd., Corby, Northamptonshire, Veľká Británia alebo S.C. Europharm S.A., Brašov, Rumunsko.

 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.

 

Zobraziť viac informáciíZobraziť menej informácií

Najnovšie hodnotenie

 • Miroslava Hudačeková, 2015-06-26 19:03:16

  Super pomocka proti bolesti.Vrelo odporucam.

  5 z 5

 • Jana Moncoľová, 2014-09-05 19:59:42

  Rýchly účinok, super cena. Používam proti migréne.

  5 z 5

 • Marián Bračok, 2014-03-11 15:01:04

  Odporúčam ako plnohodnotnú alternatívu Paralenu, navyše s pridanými látkami.

  5 z 5

Doplňujúce informácie

EAN: 8590335008885
ŠUKL: 57476
Značka: PANADOL
Cesta podania: Perorálne
Lieková forma: Tableta
Dodávateľ na trh: GlaxoSmithKline
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Trápi ma: Bolesť hlavy, migréna, Bolesť kĺbov, šliach a svalov, Bolesť zubov, Menštruačné bolesti, Kosti, chrbtica
Výrobca: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Hodnotenie 5 z 5

 • Miroslava Hudačeková, 2015-06-26 19:03:16

  Super pomocka proti bolesti.Vrelo odporucam.

  5 z 5

 • Jana Moncoľová, 2014-09-05 19:59:42

  Rýchly účinok, super cena. Používam proti migréne.

  5 z 5

 • Marián Bračok, 2014-03-11 15:01:04

  Odporúčam ako plnohodnotnú alternatívu Paralenu, navyše s pridanými látkami.

  5 z 5

Vložiť nový komentár

: *

:

1 - najhoršia, 5 - najlepšia

: *


 Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Podobné produkty

Košík:

0 ks za 0,00 €

Nakúpte tovar ešte za 9,90 € a dopravu máte zadarmo!
Pozrite sa na naše cenové trháky

Zobrazit košík