Otrivin Rhinostop nas.spr.sol.1x10ml

Otrivin Rhinostop nas.spr.sol.1x10ml

Otrivin Complete je určený na liečbu upchatého nosa a nádchy pri bežnom prechladnutí.

Mrzí nás to, produkt aktuálne nie je dostupný

Odporúčame Vám tieto podobné produkty

Pozrite sa tiež na produkty v podobných kategóriách

Otrivin Rhinostop nas.spr.sol.1x10ml

Otrivin Complete
nosový sprej , roztok
Xylometazolin-hydrochlorid/ipratropium-bromid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu , pretože obsahuje pre vás dôležité informácie .
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu . Napriek tomu však Otrivin Complete musíte používať starostlivo podľa návodu , aby Vám čo najviac prospel .
Ponechajte si písomnú informáciu pre prípad , že si ju budete potrebovať prečítať znova .
Požiadajte svojho lekárnika , ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu .
Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo nezlepšia , musíte sa poradiť s lekárom .
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný , alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov , prosím , povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi .
V tejto písomnej informácii pre používateľov :
1.Co je Otrivin Complete a na čo sa používa
2. Skôr , ako použijete Otrivin Complete používať
3.Ako sa Otrivin Complete používa
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako Otrivin Complete uchovávať
6. Ďalšie informácie
1. ČO JE Otrivin Complete A NA ČO SA POUŽÍVA
Otrivin Complete je zložený liek obsahujúci dve rôzne látky . Jedna znižuje výtok z nosa , druhá uvoľňuje dýchanie nosom ( odstraňuje zapchaniu nosa ) .
Otrivin Complete je určený na liečbu upchatého nosa a nádchy pri bežnom prechladnutí .
2. SKÔR AKO POUŽIJETE Otrivin Complete POUŽÍVAŤ
Nepoužívajte Otrivin Complete
- U detí do 18 rokov veku , pretože nie je dostupná dostatočná dokumentácia
Ak ste alergický / á (precitlivený / á ) na xylometazolíniumchlorid alebo ipratropiumbromid alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku lieku Otrivin Complete
Ak ste alergický / á (precitlivený / á ) na atropín alebo podobné látky , napr hyoscyamín a skopolamín
Ak Vám bola odstránená hypofýza operáciou nosom
Po operáciách cez nos alebo ústa , kedy mozgové obaly mohli byť poškodené
Keď máte glaukóm
Ak trpíte suchým zápalom nosovej sliznice ( rhinitis sicca ) .
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Otrivin Complete je potrebná
Za nasledujúcich okolností by ste sa pred použitím lieku Otrivin Complete mali vždy poradiť s lekárom :
Ak ste citlivý / á na určité adrenergné látky ( napr. adrenalín , efedrín ) , môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky ako nespavosť , závrat , tras , rýchly srdcový tep alebo zvýšený krvný tlak .
Ak trpíte kardiovaskulárnym ochorením , vysokým krvným tlakom , cukrovkou alebo zvýšenou funkciou štítnej žľazy ( hypertyroidizmus )
V prípade zväčšenej prostaty , zúženého močovodu , glaukómu s ostrým uhlom
Zabráňte Otrivinu Complete do očí alebo ich okolia . Ak sa Otrivin Complete dostane do kontaktu s očami , môže sa u Vás objaviť prechodné rozmazané videnie , podráždenie očí , bolesť alebo sčervenanie očí . Môže sa tiež objaviť zhoršenie glaukómu so zatvoreným uhlom . Vypláchnite oči studenou vodou a ak Vás bolia oči alebo máte rozmazané videnie , navštívte svojho lekára
Ak ľahko krvácate z nosa
Ak trpíte upchatím čriev alebo cystickou fibrózu
Ak máte nezhubný nádor ( feochromocytóm ) , ktorý produkuje veľké množstvo adrenalínu a noradrenalínu
Užívanie iných liekov
Prosím , informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch , ktoré užívate alebo ste užívali ( a ) v nedávnej dobe, a to aj o liekoch , ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.
Otrivin Complete môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený :
Lieky používané na liečbu depresie ( MAO inhibítory a tricyklické a tetracyklické antidepresíva ) :
Otrivin Complete pri súčasnom použití s inhibítormi MAO alebo dva týždne po ukončení liečby liekom Otrivin Complete značne zvýšiť krvný tlak .
Otrivin Complete pri súčasnom použití s tricyklickými a tetracyklickými antidepresívami alebo dva týždne po ukončení ich liečby zvýšiť účinok xylometazolínu ( jedna zložka lieku ) .
Lieky používané na zníženie pohybu čriev a pri nevoľnosti v dopravných prostriedkoch pri cestovaní ( pri kinetózach ) , ( lieky obsahujúce anticholinergné látky )
- Otrivin Complete pri súčasnom použití s ​​určitými liekmi na zníženie pohybu čriev a pri nevoľnosti v dopravných prostriedkoch pri cestovaní ( pri kinetózach ) , ( lieky obsahujúce anticholinergné látky ) zvýšiť účinok týchto liekov používaných na zníženie pohybu čriev a pri nevoľnosti v dopravných prostriedkoch pri cestovaní .
Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov , kontaktujte pred použitím Otrivinu Complete lekára .
Tehotenstvo a dojčenie
Otrivin Complete sa nemá používať počas gravidity , pokiaľ Vám to neodporučí lekár .
Otrivin Complete sa nemá používať počas dojčenia , pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár .
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr , ako začnete užívať akýkoľvek liek .
Vedenie vozidla a obsluha strojov :
Neboli vykonané žiadne štúdie vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje .
3. AKO POUŽÍVAŤ OTRIVIN COMPLETE
Dospelí : Jeden vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby , maximálne 3-krát denne po dobu maximálne 7 dní . Medzi dvoma dávkami by malo uplynúť aspoň 6 hodín . Nemali by ste Otrivin Complete používať dlhšie ako 7 dní , pretože chronická liečba nosovými dekongestantmi ako je xylometazolín ( jedno z liečiv Otrivinu Complete ) môže spôsobiť opuch nosovej sliznice ( tzv.rhinitis ) .
Otrivin Complete nebol skúšaný u ľudí starších ako 70 rokov .
Otrivin Complete nemá používať u detí do 18 rokov .
Ak je účinok lieku Otrivin Complete príliš silný alebo slabý , kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika .
Používajte Otrivin Complete:
Vždy si pred použitím nosovej aerodisperzie vyfúkajte nos .
Odstráňte ochranné viečko .
Pred prvým použitím pumpičky alebo , ak nebol liek používaný posledných 9 dní : Stlačte niekoľkokrát pumpičku , kým nezískate rovnomerný sprej .
Držte fľaštičku priamo nahor .
Nakloňte hlavu mierne dopredu .
Upchajte si jednu dierku priložením prsta na jednu stranu nosa a vložte nástavec pumpičky do druhej dierky . Rýchlo stlačte pumpičku a súčasne sa nosom nadýchnite .
Zopakujte tento postup aj u druhej nosovej dierky .
Účinok nastupuje v priebehu 5-15 minút .
Ak si nie ste istí , požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu .
Ak ste použili ( a ) viac lieku Otrivin Complete , než ste mal (a ) :
Ak užijete ( a ) viac prípravku , ako ste mal (a ) , kontaktujte svojho lekára , nemocnicu alebo pohotovosť , aby mohli zvážiť riziko a poradiť Vám . Toto je dôležité najmä u detí , u ktorých sa nežiaduce účinky objavujú s väčšou pravdepodobnosťou , než u dospelých .
Príznaky predávkovania sú : silné závraty , potenie , výrazné zníženie telesnej teploty , bolesť hlavy , pomalý srdcový tep , rýchly srdcový tep , porucha dýchania , kóma , hypertenzia ( vysoký krvný tlak ) , ktorá môže byť nasledovaná hypotenziou ( nízky krvný tlak ) .
Ostatné príznaky môžu byť sucho v ústach , poruchy zaostrenie očí a halucinácie .
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky , môže mať aj Otrivin Complete vedľajšie účinky , ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého .
Nežiaduce účinky , hlásené po použití lieku Otrivin Complete sú :
Veľmi časté vedľajšie účinky ( vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov ) : Krvácanie z nosa , výtok z nosa ( nádcha ) a krvavý nosovej výtok .
Časté vedľajšie účinky ( vyskytujú sa u menej ako 1 až 10 zo 100 pacientov ) : Suchosť a podráždenie nosovej sliznice , suché a podráždené hrdlo , sucho v ústach a bolesť hlavy .
Navyše boli v súvislosti s používaním liekov dostupných na trhu obsahujúcich iba jednu účinnú látku lieku Otrivin Complete hlásené nasledujúce nežiaduce účinky :
Časté vedľajšie účinky ( vyskytujú sa u menej ako 1 až 10 zo 100 pacientov ) : Pichanie v nose a hrdle , kýchanie , pocit pálenia .
Menej časté ( vyskytujú sa u menej ako 1 až 10 z 1000 pacientov ) : zvýšený srdcový tep , nevoľnosť , porucha funkcie čreva . Upchatie nosa , najmä po častom alebo dlhodobom používaní .
Zriedkavé ( vyskytujú sa u menej ako 1 až 10 z 10 000 pacientov ) : žalúdočno - črevné nevoľnosť , rýchly srdcový tep , nekoordinované rýchle sťahy srdca , závraty , ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra , problémy so zaostrením očí , zvýšený vnútroočný tlak , zhoršenie glaukómu , bolesť očí , rozšírené zreničky , svrbenie , raš , žihľavka . Závažné alergické reakcie , opuch jazyka , pier a tváre , kŕč v krku .
Veľmi zriedkavé ( vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov ) : Nepokoj, nespavosť , únava , prechodné poruchy zraku , nepravidelný pulz .
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný , alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov , prosím , povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi .
5. AKO Otrivin Complete UCHOVÁVAŤ
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .
Používajte pred uplynutím času použiteľnosti uvedeného na obale . Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci .
Chráňte pred mrazom .
Prázdny obal lieku zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami .
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom . Opýtajte sa svojho lekárnika , ako zlikvidovať lieky , ktoré už nepotrebujete . Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie .
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo Otrivin Complete obsahuje
Liečivá sú xylometazolíniumchloridu a ipratropiumbromid .
1 ml obsahuje 0.5 mg xylometazolíniumchloridu a 0.6 mg ipratropiumbromidu .
1 vstrek obsahuje 70 mikrogramov xylometazolíniumchloridu a 84 mikrogramov ipratropiumbromidu .
Ďalšie zložky sú dinátriumedetát , glycerol 85 , čistená voda , hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková ( na úpravu pH )
Ako Otrivin Complete vyzerá a obsah balenia
Otrivin Complete je číry roztok .
Fľaštička obsahuje približne 70 vstrekov .
Otrivin Complete je dostupný ako 10 ml dávkovací nosový sprej .
Držiteľ rozhodnutia o registrácii Výrobca :
Novartis s.r.o. Novartis Consumer Health GmbH
PrahaZielstattstrasse 40
Slovenská republikaD - 81379 München
Nemecko
Táto písomná informácia bola naposledy schválená : 26.8.2009

EAN:
Cesta podania: Nazálne - do nosa
Forma: Sprej
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Originálny názov: Otrivin Rhinostop nas.spr.sol.1x10ml
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia
EAN:
Cesta podania: Nazálne - do nosa
Forma: Sprej
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Originálny názov: Otrivin Rhinostop nas.spr.sol.1x10ml
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia