Otrivin 1PM nas.spr.sol.1x10ml+dáv.

Otrivin 1PM nas.spr.sol.1x10ml+dáv.

Mrzí nás to, produkt aktuálne nie je dostupný

Odporúčame vám tieto podobné produkty

Pozrite sa tiež na produkty v podobných kategóriách

Otrivin 0,5
xylometazolíniumchloridu
nosové kvapky
Otrivin 0,5
xylometazolíniumchloridu
Nosový sprej s dávkovačom
Otrivin 1
xylometazolíniumchloridu
nosové kvapky
Otrivin 1
xylometazolíniumchloridu
Nosový sprej s dávkovačom
Otrivin 1 Spray
xylometazolíniumchloridu
Nosový sprej , roztok
Liečivo :
Otrivin 0,5 obsahuje xylometazolíniumchloridu 0,5 mg v 1 ml roztoku .
Otrivin 1 obsahuje xylometazolíniumchloridu 1 mg v 1 ml roztoku .
Pomocné látky :
Dihydrát dihydrogenfosoforečnanu sodného , dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného , chlorid sodný , benzalkóniumchlorid , dinátriumedetát , hydroxypropylmetylcelulosa , sorbitol 70 % nekryštalizujúci , čistená voda .
Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu , pretože obsahuje pre vás dôležité údaje .
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu . Napriek tomu však Otrivin musíte používať starostlivo podľa návodu , aby Vám čo najviac prospel .
Ponechajte si písomnú informáciu pre prípad , že si ju budete potrebovať prečítať znova .
Požiadajte svojho lekárnika , ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu .
Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo sa nezlepšia do 7 dní ( u detí do 5 dní ) , musíte sa poradiť s lekárom .
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný , alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov , prosím , povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi .
V tejto písomnej informácii pre používateľov :
1.Co je Otrivin a na čo sa používa
2. Skôr , ako použijete Otrivin používať
3.Ako sa Otrivin používa
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako Otrivin uchovávať
6. Ďalšie informácie
1.CO JE OTRIVIN A NA ČO SA POUŽÍVA
Otrivin znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice , čo rýchlo uvoľní upchatý nos . Zvlhčujúce formula tiež obsahuje upokojujúce látky , ktoré pomáhajú predísť suchosti a podráždenie nosovej sliznice .
Otrivin rýchlo uvoľní upchatý nos a uľahčí dýchanie .
Otrivin sa používa pre obnovenie priechodnosti upchatého nosa spôsobeného prechladnutím , sennou nádchou alebo inou alergickou nádchou , zápalom dutín .
Účinok Otrivin nastupuje v priebehu niekoľkých minút a trvá po dobu až 12 hodín . Je dobre znášaný , dokonca aj pacientmi s citlivou nosovou sliznicou .
Otrivin sa ďalej môže používať na odporúčanie lekára ako pomocná liečba pri infekciách ucha , pomáha znížiť prekrvenie sliznice nosa a hltana .
Váš lekár vám ho tiež môže predpísať v prípade vyšetrenia nosa .
2. SKÔR AKO POUŽIJETE OTRIVIN POUŽÍVAŤ
Nepoužívajte Otrivin :
- keď ste precitlivený / á na liečivo alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku .
- ak ste v nedávnej dobe podstúpili operáciu v oblasti nosohltanu .
Ak sa Vás týka ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom , pretože pre Vás za týchto okolností nemusí byť používanie lieku Otrivin vhodné .
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Otrivin je potrebná
- keď sa liečite na vysoký krvný tlak , trpíte ochorením srdca , nadmernou činnosťou štítnej žľazy , máte zelený očný zákal alebo cukrovku
- keď užívate antidepresíva ( lieky na liečbu depresie ) .
Ak sa Vás týka ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom .
- Rovnako ako ostatné lieky , ktoré uvoľňujú upchatý nos , môže Otrivin u veľmi citlivých pacientov spôsobiť poruchy spánku , závraty , tras . Obráťte sa na lekára , ak Vás takéto príznaky obťažujú .
- Rovnako ako iné lieky , ktoré znižujú prekrvenie sliznice , by Otrivin nemal byť nepretržite používaný dlhšie ako 7 dní ( u detí 5 dní) . Ak problémy pretrvávajú , konzultujte vášho lekára . Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť opätovné upchanie nosa alebo jeho zhoršenie .
- Neprekračujte odporúčanú dávku , najmä u detí a starších osôb .
U dojčiat nepoužívajte Otrivin 0,5 bez odporúčania lekára . U detí nepoužívajte Otrivin 0,5 bez dohľadu dospelých .
Užívanie iných liekov
Ako u všetkých sympatikomimetík , nie je možné vylúčiť zosilnenie celkového účinku xylometazolínu pri súčasnom užívaní antidepresív zo skupiny tzv inhibítorov monoaminooxidázy alebo tricyklickými alebo tetracyklických antidepresív , zvlášť v prípade predávkovania . Nie je možné vylúčiť zosilnenie celkového účinku xylometazolínu tiež 2 týždne po ukončení liečby vyššie uvedenými antidepresívami .
Prosím informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch , ktoré užívate alebo ste užívali ( a ) v nedávnej dobe, a to aj o liekoch , ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.
Tehotenstvo a dojčenie
Nepoužívajte Otrivin , ak ste tehotná . Ak dojčíte , poraďte sa o vhodnosti používania lieku Otrivin so svojím lekárom .
Porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek .
.
3. AKO SA OTRIVIN POUŽÍVA
Nosové kvapky 0,5 :
Dojčatá ( na odporúčanie lekára ) a deti do 6 rokov ( pod dohľadom dospelých ) :
Všeobecne dostačujúce dávkou je 1 - 2 kvapky roztoku do každej nosovej dierky raz alebo dvakrát denne ( každých 8-10 hodín ) ; neprekračujte celkom 3 aplikácie do každej nosovej dierky denne .
Nosový sprej s dávkovačom 0,5 :
Deti od 2 do 6 rokov ( pod dohľadom dospelých ) :
Všeobecne dostačujúca dávka 1 vstrek z nosového spreja s dávkovačom do každej nosovej dierky raz alebo dvakrát denne ( každých 8-10 hodín ) ; neprekračujte celkom 3 aplikácie do každej nosovej dierky denne .
Nosové kvapky 1 , nosový sprej 1 , nosový sprej s dávkovačom 1 :
Pre dospelých a deti staršie ako šesť rokov ( pod dohľadom dospelých ) :
3 - 4krát denne : 2-3 kvapky roztoku Otrivinu 1 , nosové kvapky alebo 1 - 2 vstreky Otrivinu 1 , Spray alebo 1 vstrek Otrivinu 1 , nosový sprej s dávkovačom do každej nosovej dierky .
Návod na použitie :
Otrivin 0,5 nosové kvapky , Otrivin 1 nosové kvapky
1. Vyprázdnite nos .
2. Zakloňte čo najviac hlavu alebo ak ležíte na posteli , zakloňte hlavu cez okraj postele
3. Aplikujte kvapky do každej nosovej dierky a nechajte hlavu krátky čas zaklonenú , tak aby sa liek mohol rozprestrieť v nose .
4. Priamo po použití opäť nasaďte viečko
Otrivin 1 Spray , nosový sprej
Pre vytvorenie žiaduceho rozptýlenie treba prípravok držať zvisle s tryskou mieriace nahor .
1. Vyprázdnite nos .
2. Mierne sa predkloňte a vložte trysku do nosovej dierky .
3. Stlačte raz fľaštičku a v rovnakom čase sa nosom nadýchnite .
4. Držte rozprašovač stlačený , kým ho nevyberiete z nosa .
5. Opakujte u druhej nosovej dierky .
6. Priamo po použití opäť nasaďte viečko .
Otrivin 0,5 , nosový sprej s dávkovačom a Otrivin 1 , nosový sprej s dávkovačom
1. Pred prvým použitím naplňte dávkovač opakovaným stlačením dávkovača kým nie je jeden strek uvoľnený do vzduchu . Pri následnej aplikácii bude sprej s dávkovačom pripravený na okamžité použitie .
2. Vyprázdnite nos .
3. Mierne sa predkloňte a vložte trysku do nosovej dierky .
4. Stlačte pumpu a v rovnakom čase sa nosom nadýchnite , aby ste zaistili najlepšie rozptýlenie spreja .
5. Opakujte u druhej nosovej dierky .
6. Priamo po použití opäť nasaďte viečko .
Sprej s dávkovačom umožňuje presné dávkovanie a zaisťuje , že je roztok dobre rozptýlený po povrchu sliznice nosa .
Otrivin 0,5 , nosový sprej s dávkovačom , použitie u dojčiat
1. Pred prvým použitím naplňte dávkovač opakovaným stlačením dávkovača kým nie je jeden strek uvoľnený do vzduchu . Pri následnej aplikácii bude sprej s dávkovačom pripravený na okamžité použitie .
2. Vyprázdnite kojenci nos napr odsávačkou .
3. Predkloňte dojčatá mierne hlavu a vložte opatrne trysku do nosovej dierky .
4. Stlačte pumpu .
5. Opakujte u druhej nosovej dierky .
6. Priamo po použití opäť nasaďte viečko .
Sprej s dávkovačom umožňuje presné dávkovanie a zaisťuje , že je roztok dobre
rozptýlený po povrchu sliznice nosa .
Ak ste použili viac Otrivin , ako ste mali :
Pri náhodnom použití viacerých Otrivin , okamžite informujte lekára .
Ak ste zabudli použiť Otrivin
Ak ste zabudli použiť Otrivin a spomeniete si počas jednej hodiny od zabudnuté dávky , aplikujte si ihneď dávku . Ak si však spomeniete neskôr , preskočte zabudnutú dávku a pokračujte v pravidelnom dávkovacom režime . Dávky nezdvojnásobujte .
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku , opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky , môže mať aj Otrivin vedľajšie účinky , ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého .
Otrivin zvyčajne nespôsobuje ťažkosti. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky . Ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov : alergické reakcie ( kožná vyrážka , svrbenie ) , rozmazané videnie , nepravidelná alebo rýchla činnosť srdca , prestaňte používať Otrivin a ihneď kontaktujte svojho lekára :
Občas sa môžu vyskytnúť nasledujúce mierne nežiaduce účinky : miestny pocit pálenia , podráždenia alebo suchosť sliznice nosa , nevoľnosť , bolesť hlavy .
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný , alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov , prosím , povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi .
5. AKO UCHOVÁVAŤ OTRIVIN UCHOVÁVAŤ .
Otrivin nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale .
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .
Uchovávajte pri teplote do 30 ° C.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ako Otrivin vyzerá a obsah balenia
Otrivin 0.05 % , Otrivin 0.1 % nosné kvapky
HDPE fľaša s LDPE kvapkadlom , uzáverom a gumovým balónikom a krytom
Veľkosť balenia : 10 ml
Otrivin 0.05 % , Otrivin 0.1 % nosový sprej s dávkovačom
HDPE fľaša s dávkovacou pumpičkou , PP aplikátor s krytom
Veľkosť balenia : 10 ml
Otrivin 0.1 % Spray , nosový sprej
HDPE a PP stlačiteľná fľaštička s LDPE dýzou a LDPE aplikátorom s krytom .
Veľkosť balenia : 10 ml
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
NOVARTIS s.r.o. , Praha, Česká republika
Táto písomná informácia bola naposledy schválená
8.4 . 2009

EAN:
Farmakoterapeutická skupina: Nosné liečivá
Cesta podania: Nazálne - do nosa
Forma: Sprej
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Originálny názov: Otrivin 1PM nas.spr.sol.1x10ml+dáv.
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia
EAN:
Farmakoterapeutická skupina: Nosné liečivá
Cesta podania: Nazálne - do nosa
Forma: Sprej
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Originálny názov: Otrivin 1PM nas.spr.sol.1x10ml+dáv.
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia