SMECTA 10 vrecúšok

SMECTA 10 vrecúšok

Smecta je prírodný čistený íl s vysokou väzbovou kapacitou. Prípravek SMECTA sa používa k liečbe akútnych a chronických hnačiek u detí (vrátane kojencov) a dospelých. Smecta je schopná viazať toxické látky produkované infekčním pôvodcom hnačiek. Smecta nezrýchľuje ani nezpomaľuje priechod tráviacim traktom. Nevstrebáva sa. Vylučuje sa stolicou.

Skladom > 5 ks Môžete mať už v utorok 21. 1. možnosti doručenia
5,16 €
Nákupom získate 5.16 kreditov
5.0
5
4
3
2
1

SMECTA 10 vrecúšok

SMECTA
(diosmectitum)
prášek pro přípravu perorální suspenze
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek SMECTA musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů léčby, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.Co je přípravek SMECTA a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SMECTA užívat
3.Jak se přípravek SMECTA užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5Jak přípravek SMECTA uchovávat
6.Další informace
1.CO JE PŘÍPRAVEK SMECTA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Smecta je přírodní čištěný jíl s vysokou vazebnou kapacitou, jenž je schopen se vázat s hlenem sliznice zažívacího traktu a zvyšuje tak jeho kvalitu a množství. Touto cestou chrání sliznici proti infekci a škodlivým látkám a umožňuje rychlejší uzdravení.
Současně je Smecta schopna vázat toxické látky produkované infekčním původcem průjmu. Smecta nebarví stolici, není RTG-kontrastní, nezrychluje ani nezpomaluje průchod trávicím traktem. Nevstřebává se. Vylučuje se stolicí.
Přípravek SMECTA se používá k léčbě akutního a chronického průjmu dospělých a na doporučení lékaře k symptomatické léčbě bolestivých příznaků spojených s onemocněním jícnu, žaludku, dvanáctníku a střeva.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SMECTA UŽÍVAT
Neužívejte přípravek SMECTA
-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SMECTA je zapotřebí
Opatrnosti je třeba při použití přípravku u pacientů s anamnézou závažné chronické zácpy.
V případě, že příznaky neustoupí během 7 dnů léčby, že dojde ke zhoršení stavu pacienta nebo že se objeví ve stolici krev, je nezbytné vyhledat lékaře.
Léčba akutního průjmu u dětí by měla být spojena se včasným podáním orálního rehydratačního roztoku k zabránění dehydratace (=ztráta tekutin).
U dospělých léčba vyžaduje rehydrataci (=doplnění tekutin) pokud se tato ukáže potřebná.
Míru rehydratace a způsob jejího podání je nutno přizpůsobit věku a stavu pacienta a závažnosti průjmu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jelikož absorpční vlastnosti tohoto přípravku mohou ovlivnit míru nebo stupeň vstřebávání jiných léků, nedoporučuje se podávat jiné léky ve stejnou dobu jako Smecta.
Užívání přípravku SMECTA s jídlem a pitím
U pacientů s esophagitidou (zánět jícnu)se má SMECTA podávat nejlépe po jídle, u ostatních indikací mezi jídly.
Obsah sáčku se před použitím rozpustí ve vodě nebo se důkladně zamíchá do dětské polotekuté stravy.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nesnižuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku SMECTA
Přípravek obsahuje glukózu a sacharózu( je součástí vanilkového a pomerančového aroma).
Pokud Vám někdy lékař řekl, že máte intoleranci (nesnášenlivost) některého cukru, kontaktujte lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek.
3.JAK SE PŘÍPRAVEK SMECTA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek SMECTA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, podává se obvykle
Léčba akutního průjmu:
- u dospělých:doporučená denní dávka na začátku léčby je 6 sáčků denně, může být snížena na 3 sáčky denně podle vývoje příznaků
Léčba jiných indikací:
- u dospělých:obvykle 3 sáčky denně
Způsob podání:
Obsah sáčku se musí rozpustit těsně před použitím.
U pacientů s esophagitidou (zánět jícnu)se má SMECTA podávat nejlépe po jídle, u ostatních indikací mezi jídly.
U dospělých:
Obsah sáčku se rozpustí v polovině sklenice vody.
V případě přítomnosti krve ve stolici léčbu nezahajujte a ihned vyhledejte lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku SMECTA, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Předávkování může vést k závažné zácpě nebo bezoáru (=žaludeční kámen).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SMECTA
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek SMECTA
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek SMECTA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen. Méně často byly zaznamenány případy zácpy. Tyto případy odezněly po úpravě dávky. Byly zaznamenány velmi vzácné případy reakce přecitlivělosti zahrnující kopřivku, vyrážku, svědění nebo angioedém.
5.JAK PŘÍPRAVEK SMECTA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek SMECTA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek SMECTA obsahuje
Léčivou látkou je diosmectitum . 3 g v jednom sáčku.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát glukosy, sodná sůl sacharinu, vanilkové aroma, pomerančové aroma.
Jak přípravek SMECTA vypadá a co obsahuje toto balení
1 balení obsahuje 10 nebo 30 sáčků.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie
Výrobce:
Beaufour Ipsen Industrie, 28100 Dreux, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
25.11. 2009

Pozrite tiež ďalšie výrobky značky SMECTA, ktoré nájdete v kategóriách Voľnopredajné lieky, Hnačka a Tráviaca sústava. Výrobok ohodnotilo 5 zákazníkov a 100 % by ho odporúčalo aj ostatným. SMECTA 10 vrecúšok je registrovaný v databáze ŠUKL pod kódom 18412.

EAN: 3582181923004
Značka: SMECTA
ŠÚKL kód: 18412
Velikost balení: 10 ks
Věk: >2 rokov
Forma: Prášok na výrobu nápoja
Pre: Pre deti, Pre dospelých
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Trápi ma: Zápcha / hnačka, Zaživacie ťažkosti
Originálny názov: SMECTA plv sus 1x10 vrecúšok
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia

Odporúčame Vám tieto podobné produkty

5.0
5
4
3
2
1

Hodnotenie produktov

monika k. 4. 12. 2019 15:25
este sme nevyuzili,ale z.minulosti vieme,ze dobre.zaberaju.
Nikola K. 13. 2. 2019 06:11
Vždy zaberie :)
Ejka . 15. 6. 2017 15:56
Smecta je jediná, ktorá mi pomôže pri hnačke.
Eva F. 15. 6. 2017 15:55
Najlepší liek pri hnačke
Vladimír 27. 7. 2015 14:01
som spokojný

Doplňujúce informácie

EAN: 3582181923004
Značka: SMECTA
ŠÚKL kód: 18412
Velikost balení: 10 ks
Věk: >2 rokov
Forma: Prášok na výrobu nápoja
Pre: Pre deti, Pre dospelých
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Trápi ma: Zápcha / hnačka, Zaživacie ťažkosti
Originálny názov: SMECTA plv sus 1x10 vrecúšok
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia