Olynth HA 0,05 % aer nao 10 ml

Olynth HA 0,05 % aer nao 10 ml

Liečivo lieku Olynth HA 0,05 %, xylometazolini hydrochloridum, vyvoláva v mieste svojho účinku stiahnutie ciev, a tým znižuje opuch sliznice a následne uľahčuje dýchanie cez nos a zlepšuje uvoľnenie hlienov. Nástup účinku sa obvykle dostaví o 5 – 10 minút. Kyselina hyalurónová chráni a zvlhčuje sliznicu nosa, a tým vytvára optimálne prostredie pre hojivý proces.

Skladom 5+ ks Môžete mať už zajtra možnosti doručenia
4,49 €
Cena za 10 ml: 5,80 €
V jednej objednávke je možné zakúpiť maximálne 0 ks tohto produktu.
V košíku máte 0 ks za 0 €
Nákupom získate 4.49 kreditov
4.63
Zákazník odporúča 88 % zákazníkov odporúča
5
4
3
2
1
Zákazník odporúča 88 % zákazníkov odporúča
Má výhodné balenie
Komfort pri užívaní
Účinnosť
4.63
Zákazník odporúča 88 % zákazníkov odporúča
5
4
3
2
1
Zákazník odporúča 88 % zákazníkov odporúča
Má výhodné balenie
Komfort pri užívaní
Účinnosť

Olynth HA 0,05 % aer nao 10 ml

OLYNTH HA 0,05 %
(xylometazolini hydrochloridum)
nosová roztoková aerodisperzia
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať liek Olynth HA 0,05 % obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Olynth HA 0,05 % a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Olynth HA 0,05 %
3. Ako používať Olynth HA 0,05 %
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Olynth HA 0,05 %
6. Ďalšie informácie
1. ČO JE OLYNTH HA 0,05 % A NA ČO SA POUŽÍVA
Liečivo lieku Olynth HA 0,05 %, xylometazolini hydrochloridum, vyvoláva v mieste svojho účinku stiahnutie ciev, a tým znižuje opuch sliznice a následne uľahčuje dýchanie cez nos a zlepšuje uvoľnenie hlienov.
Nástup účinku sa obvykle dostaví o 5 – 10 minút.
Kyselina hyalurónová chráni a zvlhčuje sliznicu nosa, a tým vytvára optimálne prostredie pre hojivý proces.
Liek Olynth HA 0,05 % je určený na zníženie opuchu sliznice nosa pri akútnej nádche, pri nadmernej tvorbe hlienu spôsobeného vazomotorickou nádchou a pri alergickej nádche.
Liek Olynth HA 0,05 % je taktiež určený na urýchlenie uvoľnenia hlienu pri zápale prinosových dutín a pri zápale sluchovej trubice spoločne s nádchou.
Liek je určený deťom od 2 do 6 rokov.
Liek neobsahuje konzervačné látky.
2. SKÔR AKO POUŽIJETE OLYNTH HA 0,05 %
Nepoužívajte liek Olynth HA 0,05 %
- keď ste alergický/á (precitlivený/á) na liečivo alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,
- v prípade suchého zápalu sliznice nosa (rhinitis sicca), ktorý sa prejavuje pocitom sucha a svrbenia v nose, často sprevádzaným drobným krvácaním po odlúpnutí zaschnutých chrást,
- u detí mladších ako 2 roky.
Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Olynth HA 0,05 %
- ak ste liečení niektorými liekmi proti depresii (inhibítory monoaminooxidázy) alebo inými liekmi s možným zvýšením krvného tlaku,
- ak máte zvýšený vnútroočný tlak, najmä ak máte zelený zákal (glaukóm) s úzkym uhlom,
- ak máte závažnú chorobu obehového systému (napr. ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak),
- ak máte feochromocytóm (nádor drene nadobličiek, ktorý spôsobuje zvýšenie krvného tlaku),
- ak trpíte niektorými poruchami látkovej výmeny (zvýšená funkcia štítnej žľazy, cukrovka).
V týchto prípadoch sa liek môže používať iba po starostlivom vyhodnotení prínosu a rizika lekárom.
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinky lieku Olynth HA 0,05 % a iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Týka sa to niektorých liekov užívaných na zlepšenie nálady (inhibítory monoaminooxidázy tranylcypromínového typu alebo tricyklické antidepresíva), ktoré môžu pôsobiť na obehový systém zvýšením krvného tlaku.
Používanie lieku Olynth HA 0,05 % s jedlom a nápojmi
Liek Olynth HA 0,05 % je možné používať nezávisle od jedla.
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Olynth HA 0,05 % sa nesmie užívať počas tehotenstva, lebo nie sú k dispozícii štúdie o účinku lieku na plod. Liek sa nesmie používať počas dojčenia, lebo nie je známe, či sa liečivo vylučuje do materského mlieka.
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri dlhodobom používaní a podávaní vyšších dávok lieku Olynth HA 0,05 % nie je možné vylúčiť jeho vplyv na obehový alebo centrálny nervový systém. To môže zhoršiť vašu schopnosť viesť motorové vozidlo a pracovať so strojmi.
3. AKO POUŽÍVAŤ OLYNTH HA 0,05 %
Liek Olynth HA 0,05 % používajte presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Pokiaľ lekár neurčí inak, deťom od 2 do 6 rokov sa liek podáva podľa potreby, najviac však 3-krát denne 1dávka do každej nosovej dierky. Dávkovanie závisí od citlivosti pacienta a od účinku lieku. Bez odporúčania lekára nepoužívajte liek Olynth HA 0,05 % dlhšie ako 5 dní. Ak sa do tejto doby príznaky ochorenia nezlepšia alebo sa naopak zhoršujú alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky alebo neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní lieku s lekárom. Používanie dlhšie ako 5 dní je možné len po porade s lekárom.
Opätovné používanie lieku je možné iba po niekoľkodňovej prestávke.
Používanie lieku pri chronickej nádche je povolené iba pod kontrolou lekára vzhľadom na nebezpečenstvo stenčenia sliznice nosa.
Návod na použitie
Odstráňte ochranný kryt. Pred prvým použitím niekoľkokrát zatlačte pumpičku, až dosiahnete vystrekovanie súvislej dávky aerosólu. Potom je liekovka s dávkovačom obsahujúca nosovú roztokovú aerodisperziou pripravená na okamžité použitie za všetkých okolností. Pri podávaní si vstreknite iba jednu dávku do každej nosovej dierky. Pri vstrekovaní dávky ľahko dýchajte príslušnou nosovou dierkou. Dávkovaciu liekovku držte, pokiaľ možno, zvisle. Nevstrekujte si dávku lieku držaním liekovky vo vodorovnej polohe alebo dnom hore. Po použití nasaďte opäť na pumpičku ochranný kryt.
Ak použijete viac lieku Olynth HA 0,05 %, ako máte
Pri predávkovaní alebo neúmyselnom požití lieku ústami môže dôjsť k týmto príznakom: rozšírenie zreníc (mydriáza), nutkanie na vracanie, vracanie, modravé zafarbenie pier (cyanóza), horúčka, kŕče, obehové poruchy (zrýchlenie tepu, poruchy rytmu srdca, obehové zlyhanie, zastavenie srdca, zvýšenie krvného tlaku), poruchy funkcie pľúc (pľúcny opuch, poruchy dýchania), poruchy nálady.
Môže dôjsť k ospalosti, zníženiu telesnej teploty, spomaleniu tepu srdca, poklesu krvného tlaku, čo až napodobňuje šok, prerušeniu dýchania a bezvedomiu.
Pri týchto ťažkostiach je potrebné ihneď vyhľadať lekára! Ako prvá pomoc sa môže podať živočíšne uhlie.
Ak zabudnete použiť Olynth HA 0,05 %
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, aj Olynth HA 0,05 % môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dýchací systém
U citlivých pacientov môže Olynth HA 0,05 % spôsobiť prechodné a mierne príznaky dráždenia sliznice, ktoré sa prejavia ako pálenie v nose, alebo pocit suchej sliznice. Často môže vzniknúť opuch sliznice nosa po odznení účinku lieku.
Nervový systém
Zriedkavo sa môže objaviť bolesť hlavy, nespavosť alebo únava.
Obehový systém
Menej často sa vyskytujú nežiaduce účinky na srdci a obehovom systéme, najmä búšenie srdca, zrýchlený tep a vzostup krvného tlaku.
Dlhodobé alebo časté používanie vyšších dávok lieku Olynth HA 0,05 % môže viesť k pocitom pálenia v nose alebo suchosti nosovej sliznice, ale aj k prekrveniu sliznice (opuchu), ktorá sa zhoršuje nadmerným používaním lieku (tzv. rhinitis medicamentosa). K tomuto účinku môže dôjsť už po 5 dňoch liečby – dlhodobé podávanie lieku môže spôsobiť trvalé poškodenie sliznice, pocit sucha a svrbenie v nose s tvorbou chrást a drobným krvácaním po ich odlúpnutí (rhinitis sicca).
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
5. AKO UCHOVÁVAŤ OLYNTH HA 0,05 %
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.
Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Z hygienických dôvodov sa liek nemá používať po 12 mesiacoch od prvého otvorenia balenia.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo liek Olynth HA 0,05 % obsahuje
- Liečivom je xylometazolini hydrochloridum (xylometazolíniumchlorid) 0,5 mg (0,05 %) v 1 ml roztoku.
- Pomocnými látkami sú: dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogénfosforečnanu disodného, glycerol, chlorid sodný, nátriumhyaluronát, sorbitol, voda na injekciu.
Ako vyzerá liek Olynth HA 0,05 % a obsah balenia
Liek sa vyrába v liekovej forme nosovej roztokovej aerodisperzie a je balený v sklenenej fľaštičke s mechanickým dávkovačom.
Veľkosť balenia: 10 ml
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
McNeil Products Limited
C/O Johnson & Johnson Limited
Foundation Park, Roxborough Way,
Maidenhead, Berkshire SL6 3UG
Veľká Británia
Výrobca
URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestrasse 35
D-66129 Saarbrücken
Nemecko
Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:
Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2012.

Vyskúšajte tiež ďalšie produkty značky Olynth, ktoré sú v kategóriách Dýchacia sústava, Nádcha a Voľnopredajné lieky. Výrobok hodnotilo 8 zákazníkov a 88 % z nich by ho odporúčalo aj ostatným. Olynth HA 0,05 % aer nao 10 ml je registrovaný v databáze ŠUKL pod kódom 36096. Ak si nie ste istí výberom tohto produktu, inšpirujte sa v kategórii Nádcha.

EAN: 3574660403381
Značka: Olynth
ŠÚKL kód: 36096
Veľkosť balenia: 10 ml
Vek: >2 rokov
Cesta podania: Nazálne - do nosa
Forma: Sprej
Pre: Pre deti, Pre dospelých
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Trápi ma: Alergie, Nádcha
Originálny názov: Olynth HA 0,05 % aer nao 1x10 ml
Na stiahnutie: Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú príbalovú informáciu
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia

Odporúčame Vám tieto podobné produkty

4.63
Zákazník odporúča 88 % zákazníkov odporúča
5
4
3
2
1
Zákazník odporúča 88 % zákazníkov odporúča
Má výhodné balenie
Komfort pri užívaní
Účinnosť

Hodnotenie produktov

{{ comment.name }}
Overený nákup
{{ comment.updatedAt }}
Zákazník odporúča Zákazník odporúča
Zákazník neodporúča Zákazník neodporúča

{{ pros }}

{{ cons }}

Užitočné?
Príbalovú informáciu môžete stiahnuť tu
EAN: 3574660403381
Značka: Olynth
ŠÚKL kód: 36096
Veľkosť balenia: 10 ml
Vek: >2 rokov
Cesta podania: Nazálne - do nosa
Forma: Sprej
Pre: Pre deti, Pre dospelých
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Trápi ma: Alergie, Nádcha
Originálny názov: Olynth HA 0,05 % aer nao 1x10 ml
Na stiahnutie: Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú príbalovú informáciu
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia