Zmax 2 g granulát s predĺž. uvoľňov. na per. susp. gra psp 1x2 g

Zmax 2 g granulát s predĺž. uvoľňov. na per. susp. gra psp 1x2 g