Úvodní

Prevencia pred ochorením Covid-19

Covid-19 sa medzi ľuďmi prenáša kvapôčkovou nákazou, preto sa dajú proti jeho šíreniu použiť rúška a respirátory. Rúška sú vhodné pre už nakazených, aby infekciu nešírili na ostatných. Pri kýchaní, smrkaní a kašľaní je potreba používať jednorazové vreckovky, aby sa infekcia ďalej nešírila. Nezabúdajte dodržiavať neustálu hygienu rúk, nesiahajte si pokiaľ možno na tvár a obrňte svoju imunitu, aby ste si vytvorili pomyselný ochranný štít pre organizmus.

Najviac dbajte na dôkladnú hygienu. Umývajte si ruky zakaždým, keď sa vydáte von, aj keby to bolo len na 5 minút. Nezabudnite ani na ďalšie zo základných hygienických návykov, ktorými sú umývanie rúk pred i počas varenia, po návšteve toalety, po kontakte so zvieratami atď. V domácnosti pravidelne upratujte. Mimo to tiež dbajte na dôkladné očistenie alebo umytie nakúpených potravín.

Ruce

Ak ste na verejnosti, nezakrývajte si ústa pri kýchaní či kašľaní dlaňou, ale použite rukáv alebo predlaktie, najlepšie jednorazové vreckovky. Ak sa pohybujete kdekoľvek vonku alebo v mestskej hromadnej doprave, nedotýkajte sa tváre, nesiahajte si do očí. Vyvarujte sa miestam, kde sa nachádza viac ako 10 osôb naraz. Ak nosíte ochranné rúško, uistite sa, že medzi rúškom a tvárou nie je medzera. Rúško nepoužívajte opakovane, prípadne sterilizujte bavlnené rúško pred každým použitím.

Rouška
Chránit
 1. Dbajte na dôkladnú hygienu, pravidelne si umývajte ruky
 2. Dodržujte hygienu pri príprave pokrmov (umyté ruky, kýchať a smrkať mimo kuchyňu a potom si umyť ruky)
 3. Pri kašli a kýchaní si zakrývajte ústa a nos jednorazovou vreckovkou (smerom od nakazeného k zdravému)
 4. Vyvarujte sa kontaktu s nakazenými (viditeľne chorými) ľuďmi, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia (kašeľ a kýchanie)
 5. Starostlivo tepelne upravujte mäso a vajcia
 6. Necestujte
 7. Sledujte príznaky u seba i svojich blízkych
 8. Zostaňte v obraze a sledujte dostupné informácie
 9. Pravidelne upratujte a starajte sa o čistotu domácnosti
 10. Noste správne ochranné rúško prípadne respirátor
 11. Ak môžete, vyhnite sa zaľudneným miestam
 12. Obrňte svoju imunitu v boji proti Covid-19