×
Pilulka.sk
Stiahnite si mobilnú aplikáciu
Stiahnuť
PERSEN tbl obd 4x10x35 mg/17,5 mg/17,5 mg
PERSEN tbl obd 4x10x35 mg/17,5 mg/17,5 mg
5,71 €

PERSEN tbl obd 4x10x35 mg/17,5 mg/17,5 mg

PERSEN tbl obd 4x10x35 mg/17,5 mg/17,5 mg

Prípravky persen sa užívajú pri psychovegetatívnych poruchách najrôznejšie povahy, prejavujúcich sa zvýšeným napätím, podráždenosťou, nepokojom, rozladenosťou, strachom, úzkosťou, poruchami koncentrácie, poruchami zaspávania a spánku, pocitom únavy po prebudení alebo i minimálnej námahe, potením dlaní a trasením rúk. Prípravky persen môžu užívať dospelí a mladiství od 12 rokov.

Skladom > 5 ks Môžete mať už v utorok 27. 8. možnosti doručenia
5,71 €
Nákupom získate 5.71 kreditov
4.2
5
4
3
2
1

PERSEN tbl obd 4x10x35 mg/17,5 mg/17,5 mg

Persen
obalené tablety
( Valerianae extractum siccum , Melissae fóliu extractum siccum a Menthae piperitae fóliu extractum
siccum )

Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu , pretože obsahuje pre vás dôležité informácie .
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu . Napriek tomu však prípravky Persen a Persen forte
musíte užívať pozorne , aby Vám čo najviac prospeli .
Ponechajte si písomnú informáciu pre prípad , že si ju budete potrebovať prečítať znova .
Požiadajte svojho lekárnika , ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu .
Ak sa Vaše príznaky zhoršia alebo sa nezlepšia do 2 týždňov , musíte sa poradiť s lekárom .
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný , alebo ak spozorujete vedľajšie
akýchkoľvek vedľajších účinkov , ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov , prosím , povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi .

V tejto písomnej informácii pre používateľov : 1. Čo sú prípravky Persen a Persen forte a na čo sa používajú
2. Skôr , než začnete prípravky Persen a Persen forte užívať
3. Ako sa prípravky Persen a Persen forte užívajú
4. Možné nežiaduce účinky
5. Ako prípravky Persen a Persen forte uchovávať
6. Ďalšie informácie

1. ČO SÚ PRÍPRAVKY persen PERSENFORTE A NA ČO SA POUŽÍVA
Prípravky Persen a Persen forte patrí do skupiny liekov nazývaných fytofarmaká - sedatíva
( upokojujúce lieky ) , anxiolytiká ( lieky odstraňujúce úzkosť ) , hypnotiká ( lieky navodzujúce spánok ) .
Jedná sa o zmes suchých rastlinných extraktov s upokojujúcim účinkom , ktorá priaznivo pôsobí aj pri
miernych poruchách zaspávania a spánku .
Prípravky Persen a Persen forte sa užívajú pri psychovegetatívnych poruchách najrôznejšie povahy ,
prejavujúcich sa zvýšeným napätím , podráždenosťou , nepokojom , rozladenosťou , strachom , úzkosťou ,
poruchami koncentrácie , poruchami zaspávania a spánku , pocitom únavy po prebudení alebo i minimálny
námahe , potením dlaní a trasením rúk .
Prípravky persen PERSENforte môžu užívať dospelí a mladiství od 12 rokov .

2. SKÔR AKO POUŽIJETE PRÍPRAVKY persen
A PERSENFORTE UŽÍVAŤ
Neužívajte lieky persen PERSENforte
ak ste alergický / á (precitlivený / á ) na akúkoľvek zložku lieku alebo na mentol .
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní persen persen forte je potrebné
ak trpíte gastroezofageálnym refluxom ( návrat žalúdočného obsahu späť do pažeráka ) ,
mal / a by ste sa vyvarovať užívanie prípravkov s obsahom mäty piepornej , pretože tie môžu
zosilniť ťažkosti s pálením záhy
pri žlčníkových kameňoch či iných ochoreniach žlčových ciest konzultujte
užívanie prípravku s lekárom
podávanie deťom mladším ako 12 rokov sa neodporúča .
Užívanie iných liekov
Prosím , informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch , ktoré užívate alebo ste užíval / a
v poslednom čase , a to aj o liekoch , ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.
Liek sa smie používať v kombinácii s inými syntetickými upokojujúcimi prípravkami ( sedatívami ) iba
na odporúčanie lekára po stanovení Vašej diagnózy a pod lekárskym dohľadom . .
Užívanie prípravkov persen PERSENforte s jedlom a nápojmi
Každú dávku treba zapiť malým množstvom tekutiny .
Tehotenstvo a dojčenie
Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom skôr , ako začnete užívať akýkoľvek liek .
Užívanie lieku tehotnými a dojčiacimi ženami sa neodporúča , pretože nebola stanovená bezpečnosť
užívanie počas tehotenstva a dojčenia . Liek tiež obsahuje medovku , ktorej užívanie v tehotenstve a
počas dojčenia by malo byť obmedzené na minimum .
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Prípravok obsahuje rastliny valeriána a medovku , ktoré môžu spôsobiť ospalosť a znížiť schopnosť riadiť a
obsluhovať stroje . Ak je Vaša pozornosť týmto liekom ovplyvnená neriaďte vozidlo a neobsluhujte
stroja .

3. AKO SA PRÍPRAVKY persen PERSENFORTE UŽÍVAJÚ
Vždy užívajte prípravok Persen a Persen forte presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej
informáciu . Ak si nie ste istý / á , poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom .
Zvyčajná dávka persen je :
Dospelí užívajú 1-2 obalené tablety 2 - 3krát denne . Pri poruchách zaspávania a spánku sa užívajú 2 obalené
tablety 1-krát denne , a to 1 hodinu pred spaním .
Deťom starším ako 12 rokov sa podáva 1 obalená tableta 1 - 3krát denne .
Medzi jednotlivými dávkami dodržujte interval 4-5 hodín .
Tablety sa prehĺtajú celé , nerozhryznuté , každú dávku treba zapiť malým množstvom tekutiny .
Zvyčajná dávka lieku persen forte je :
Dospelí užívajú jednu kapsulu 2-3 denne . Pri poruchách zaspávania a spánku sa užíva 1 kapsula 1 krát
denne , a to 1 hodinu pred spaním .
Kapsuly sa prehĺtajú celé , nerozhryznuté , každú dávku treba zapiť malým množstvom tekutiny .
Dĺžka užívania
Na dosiahnutie žiaduceho účinku sa odporúča liek užívať pravidelne po dobu 2-4 týždňov .
Ak sa do 2 týždňov od začatia liečby príznaky nezlepšia alebo sa zhoršujú , poraďte sa s lekárom .
Ak užijete / a viac lieku persen alebo PERSENforte , ako ste mali / a
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte so svojím lekárom .
Ak zabudnete / a užiť Persen alebo PERSENforte
Neužívajte dvojnásobnú dávku , aby ste nahradili / vynechanú dávku .
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku , opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika .

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky , môžu mať aj prípravky Persen a Persen forte nežiaduce účinky , ktoré
sa neprejavia u každého .
Po užití prípravkov obsahujúcich koreň valeriány lekárskej sa môžu vyskytnúť zažívacie ťažkosti
( nevoľnosť , kŕče v bruchu ) .
U precitlivených osôb sa môžu vyskytnúť alergické reakcie .
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete
vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov , prosím , povedzte to svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi .

5. AKO PRÍPRAVKY persen PERSENFORTE UCHOVÁVAŤ
Prípravok persen , obalené tablety , je nutné uchovávať pri teplote do 30 ° C v pôvodnom vnútornom
obalu .
Prípravok persen forte , tvrdé kapsuly , je nutné uchovávať pri teplote do 30 ° C v pôvodnom vnútornom
obale , aby bol chránený pred vlhkosťou .
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .
Prípravky sa nesmú používať po uplynutí času použiteľnosti , ktorý je uvedený na obale po EXP
do / EXP : . Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci .
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom . Opýtajte sa svojho
lekárnika ako zlikvidovať lieky , ktoré už nepotrebujete . Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie .

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo prípravky Persen a Persen forte obsahujú
persen
Liečivé látky : Valerianae extractum siccum ( valeriány extrakt suchý ) 4-7 : 1 , extrahované etanolom
70 % ( V / V ) 35 mg , Melissae fóliu extractum siccum ( medovkový extrakt suchý ) 3-6 : 1 , extrahované
etanolom 50 % ( V / V ) 17,5 mg a Menthae piperitae fóliu extractum siccum ( mätový extrakt suchý ) 3-6
: 1 , extrahované etanolom 40 % ( V / V ) 17,5 mg v jednej obalenej tablete .
Pomocné látky : tekutá glukóza suchý zvyšok ( súčasť Valerianae extractum siccum ) , maltodextrín
( súčasť Melissae fóliu extractum siccum a Menthae piperitae fóliu extractum siccum ) , aróma mäty
piepornej ( súčasť Menthae piperitae fóliu extractum siccum ) , mikrokryštalická celulóza , monohydrát
laktózy , sacharóza , mastenec , magnéziumstearát , krospovidón , kukuričný škrob , koloidný oxid
kremičitý , hypromelóza , sodná soľ karmelózy , povidón , uhličitan vápenatý , oxid titaničitý ( E 171 ) ,
hnedý oxid železitý ( E 172 ) , glycerol , montanglykolový vosk .
persen forte

Liečivé látky : Valerianae extractum siccum ( valeriány extrakt suchý ) 4-7 : 1 , extrahované etanolom
70 % ( V / V ) 87,5 mg , Melissae fóliu extractum siccum ( medovkový extrakt suchý ) 3-6 : 1 ) , extrahované
etanolom 50 % ( V / V ) 17,5 mg a Menthae piperitae fóliu extractum siccum ( mätový extrakt suchý ) 3-6
: 1 , extrahované etanolom 40 % ( V / V ) 17,5 mg v jednej tvrdej kapsule .
Pomocné látky :
Obsah kapsuly : tekutá glukóza suchý zvyšok ( súčasť Valerianae extractum siccum ) , maltodextrín
( súčasť Melissae fóliu extractum siccum a Menthae piperitae fóliu extractum siccum ) , aróma mäty
piepornej ( súčasť Menthae piperitae fóliu extractum siccum ) , ľahký oxid horečnatý , magnéziumstearát ,
monohydrát laktózy , mastenec , koloidný oxid kremičitý .
Kapsula : želatína , červený oxid železitý ( E 172 ) , oxid titaničitý ( E 171 ) , žltý oxid železitý ( E 172 ) .
Ako prípravky Persen a Persen forte vyzerajú a čo obsahujú balenia
Persen : hnedé , lesklé obalené tablety .
Persen forte : kapsuly s tehlovo červenú vrchnú a tehlovo červenú spodnou časťou , vnútri hnedý
mramorovaný prášok alebo komprimovaný prášok .
balenie :
Persen : 40 obalených tabliet
Persen forte : 20 tvrdých kapsúl .
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Lek Pharmaceuticals d.d. , Ljubljana , Slovinsko .
Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii Sandoz
s.r.o. , Praha , e - mail : office.cz @ sandoz.com .
Táto písomná informácia bola naposledy schválená : 5.10.2011 .

Vyskúšajte tiež ďalšie produkty značky Persen, ktoré sú v kategóriách Voľnopredajné lieky, Nespavosť, nervozita a Hlava a psychika. Produkt ohodnotilo 14 zákazníkov a 79 % z nich by ho odporúčalo. PERSEN tbl obd 4x10x35 mg/17,5 mg/17,5 mg je registrovaný v databáze ŠUKL pod kódom 75380.

EAN: 3838957890736
Značka: Persen
ŠÚKL kód: 75380
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Cesta podania: Perorálne - prehĺta sa
Trápi ma: Úzkosť, strach, napätie a poruchy spánku
Forma: Tableta
Originálny názov: PERSEN tbl obd4x10 ks
Na stiahnutie: Príbalová informácia
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia

Odporúčame Vám tieto podobné produkty

4.2
5
4
3
2
1

Hodnotenie produktov

Lucia Š. 14. 1. 2019 13:51
Tento produkt užívam občasne už dlhé roky ako doplnkovú liečbu spolu s liekom, keď pocitujem nervové napätie a potrebujem celotelovo skludniť svrbenie pokožky. Bola som milo prekvapená, že dokáže pomôcť aj s takýmto problémom.
Anton D. 3. 3. 2018 17:57
pomaha proti traseniu ruk
Drago 18. 1. 2018 14:24
Absolutne nepomaha. Mam v sebe 5 tabliet persenu forte a absolutne nepomaha. Je to len placebo
stanka 6. 1. 2018 09:29
pomaha
Maja 14. 12. 2017 10:58
Mne tento liek účinkuje roky na každý stres, dopĺňala som ho k dlhodobo braným antidepresívam (lekár nemal nič proti tomu). Teraz antidepresíva vysadzujem a keďže som zažila väčší stres, skúsila som brať Persen dlhodobejšie, ako sa to aj odporúča v príbalovom letáku. Poviem Vám, ľutujem, že som to neskúsila skôr, mne prestala dlhoročná anxieta, a to ešte neberiem Persen ani tie 2 týždne. Ak to takto pôjde ďalej, dlhodobo, potom zbohom antidepresíva, môj dlhoročný problém je preč!!!! Nechápem, ako môže tak účinkovať, ale účinkuje. A navyše, beriem 3x denne iba po 2 tablety. A čomu sa ešte viac divím, Persen forte mi neúčinkuje... Je to na hlavu, ale je to tak. A som tomu veľmi rada. Ďakujem, že Persen existuje!!!
Jana N. 1. 2. 2017 09:27
Po pár dňoch užívania sa prejavili vedľajšie účinky uvedené v príbalovom letáku - silné žaludočné kŕče. Obsahuje koreňa valeriány ktorý to môže spôsobovať.
Michaela 19. 1. 2017 08:02
Pri kratkodobom pouzivani to trochu fungovalo, ale po par dnoch stratil ucinok a preto sa zrejme vyraba aj vo variante forte. Mna neohuril a ked som si od neho slubovala lepsie zaspanie, tiez nepomohlo zial
vlado 20. 6. 2016 19:00
spokojnosť,výber produktov,cena
xy 21. 3. 2016 09:45
pomáha
Matus M. 19. 1. 2016 08:19
Velmi dobre účinkuje

Doplňujúce informácie

EAN: 3838957890736
Značka: Persen
ŠÚKL kód: 75380
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Cesta podania: Perorálne - prehĺta sa
Trápi ma: Úzkosť, strach, napätie a poruchy spánku
Forma: Tableta
Originálny názov: PERSEN tbl obd4x10 ks
Na stiahnutie: Príbalová informácia
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia