Doprava zadarmo

Nicorette Spray 1mg/dávka aer ora 150 dávok 2x13,2 ml 5 z 5 1

Nicorette Spray 1mg/dávka aer ora 150 dávok 2x13 2 ml

Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu

Cena: 29,99 € 25,62 € K dispozícii 20.8.2018

Rýchlo! Ponuka platí už len 2 dni

Vyberte iné odberné miesto

Vaša evidovaná poloha je:
Vašu polohu sa nepodarilo zistiť automaticky
Zadajte prosím vašu polohu

Najbližšie odberné miesto

Nie je vybrané najbližšie miesto
Vyberte si iné z 1 v SR

Radi Vám pomôžeme


Informujte sa na našom oddelení starostlivosti o zákazníkov:

+421 221 025 196 Po - Pia: 9:00 - 17:00

 • Doprava zadarmo pri nákupe nad 29.9 €
 • Odborná online pomoc
 • Odberné miesta po celej SR
 • Pilulka Klub - za každý nákup odmena

Popis výrobku

Nicorette Spray 1mg/dávka aer ora 150 dávok 2x13,2 ml

Nicorette Spray je určený na liečbu závislosti od tabaku u dospelých, zmiernením abstinenčných príznakov zahrňujúcich túžbu, pri snahe o ukončenie fajčenia. Konečným cieľom je trvalé odvyknutie si od tabaku. Nicorette Spray sa má prednostne používať v spojení s behaviorálnym podporným programom.

Cenovo výhodné balenie 2x13,2 ml.

Užívanie:
Počas liečby liekom Nicorette Spray úplne prestaňte fajčiť. Sprej sa má podávať počas 1-6 týždňov v množstve 1 až 2 dávky spreja v čase, kedy by ste normálne fajčili cigaretu /mali túžbu po fajčení.

 • Krok I: Týždne 1-6

Užite 1 alebo 2 dávky spreja v čase, kedy by ste normálne fajčili cigaretu alebo keď sa Vám zažiada. Ak po jednej dávke nie je do niekoľkých minút túžba pod kontrolou, užite druhú dávku spreja. Ak sú potrebné 2 dávky spreja, ďalšie dávky možno podať ako 2 po sebe idúce dávky spreja.
Väčšina fajčiarov bude potrebovať 1-2 dávky spreja každých 30 minút až 1 hodinu.

 • Krok II: Týždne 7-9

Začnite znižovať počet dávok spreja za deň. Ku koncu 9. týždňa užívajte POLOVICU priemerného počtu dávok spreja denne, ktoré ste užívali pri Kroku I.

 • Krok III: Týždne 10-12

Pokračujte v znižovaní počtu dávok spreja za deň tak, že počas 12. týždňa už neužívate viac ako 4 dávky spreja denne. Ak ste znížili dávkovanie na 2-4 dávky spreja denne, treba orálnu aerodisperziu vysadiť.

Aby sa uľahčilo ostať nefajčiarom môžu pacienti aj po Kroku III pokračovať v užívaní orálnej aerodisperzie v situáciách, keď majú silné nutkanie fajčiť. Pri nutkaní fajčiť je možné užiť jednu dávku spreja, a ak táto do niekoľkých minút nepomôže, možno užiť druhú dávku. Počas tejto fázy sa nemajú užívať viac ako štyri dávky denne.
Pravidelné užívanie orálnej aerodisperzie počas viac ako 6 mesiacov sa vo všeobecnosti neodporúča. Niektorí bývalí fajčiari môžu potrebovať dlhšiu liečbu orálnou aerodisperziou, aby sa vyhli návratu k fajčeniu. Všetku zostávajúcu orálnu aerodisperziu si treba odložiť na použitie v prípade náhlej túžby.

Upozornenie: Neužívajte viac ako 2 dávky spreja naraz alebo 4 dávky spreja za hodinu počas 16 hodín. 

Účinné látky: nikotín

Deti a mladiství
Nepodávajte Nicorette Spray osobám mladším ako 18 rokov. S liečbou s Nicorette Spray u dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov nie sú žiadne skúsenosti.

Spôsob podávania
Po pripravení dávky spreja nasmerujte ústie spreja tak blízko k ústam, ako je možné. Stlačte vrchnú časť dávkovača a uvoľnite jednu dávku spreja do úst tak, aby ste sa vyhli perám. Pacienti nemajú počas sprejovania vdychovať, aby sa vyhli tomu, že sa aerosól dostane do dýchacích ciest. Pre najlepšie výsledky neprehĺtajte niekoľko sekúnd po nasprejovaní dávky.
Počas podávania orálnej aerodisperzie nesmú pacienti jesť ani piť.
Odporúčania a podpora behaviorálnou terapiou zvyčajne zvyšujú mieru úspechu.

Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na nikotín alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku uvedenú v časti 6.1.
 • Deti mladšie ako 18 rokov.
 • Ľudia, ktorí nikdy nefajčili.

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nicorette Spray nesmú užívať nefajčiari.

 • Závislých fajčiarov s nedávnym infarktom myokardu, nestabilnou alebo zhoršujúcou sa angínou vrátane Prinzmetalovej angíny, závažnou srdcovou arytmiou, nekontrolovanou hypertenziou alebo nedávnou mozgovou príhodou treba nefarmakologickými zásahmi (ako napríklad poradenstvo) podporovať v tom, aby prestali fajčiť. Ak zlyhá toto, možno zvážiť orálnu aerodisperziu, ale nakoľko sú údaje o bezpečnosti u tejto skupiny pacientov obmedzené, treba začať liečbu pod starostlivým lekárskym dohľadom.
 • Diabetes Mellitus. Pacientov s diabetes mellitus treba poučiť, aby si po ukončení fajčenia a začatí liečby NRT merali hladiny cukru v krvi pozornejšie ako zvyčajne, nakoľko zníženie uvoľňovania katecholamínov, vyvolané nikotínom, môže ovplyvniť metabolizmus uhľohydrátov.
 • Alergické reakcie: Náchylnosť k angioedému a žihľavke.


Príslušní zdravotnícki pracovníci majú vyhodnotiť pomer rizika a prínosu u pacientov s nasledujúcimi stavmi:

• Poškodenie pečene alebo obličiek: u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením pečene a/alebo ťažkým poškodením obličiek používať opatrne, nakoľko klírens nikotínu a jeho metabolitov môže byť znížený s potenciálnym zvýšením nežiaducich účinkov.

• Feochromocytóm a nekontrolovaný hypertyroidizmus: u pacientov s nekontrolovaným hypertyroidizmom alebo feochromocytómom používať opatrne, nakoľko nikotín spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov.

• Gastrointestinálne ochorenie: nikotín môže zhoršiť príznaky u pacientov trpiacich na ezofagitídu, žalúdočné alebo peptické vredy a v týchto prípadoch treba NRT prípravky užívať opatrne.

Nebezpečenstvo u malých detí: dávky nikotínu, tolerované dospelými alebo dospievajúcimi fajčiarmi môžu u malých detí spôsobiť závažnú toxicitu, ktorá môže byť fatálna. Výrobky obsahujúce nikotín sa nemajú nechávať na miestach, kde by ich deti mohli zneužiť, manipulovať s nimi alebo ich požiť, pozri časť Predávkovanie.

Prenesená závislosť: môže sa objaviť prenesená závislosť, ale je menej škodlivá a ľahšie prekonateľná ako závislosť od fajčenia.

Ukončenie fajčenia: polycyklické aromatické uhľovodíky v tabakovom dyme indukujú metabolizmus liekov metabolizovaných CYP 1A2 (a pravdepodobne aj CYP 1A1). Keď fajčiar prestane fajčiť, môže dôjsť k spomaleniu metabolizmu a k následnému zvýšeniu hladín týchto liekov v krvi. Toto je potenciálne klinicky dôležité u liekov s úzkym liečebným oknom, napr. teofylín, takrín, klozapín a ropinirol. Plazmatické koncentrácie iných liečiv, čiastočne metabolizovaných CYP1A2, ako napr. imipramín, olanzapín, klomipramín a fluvoxamín, sa pri ukončení fajčenia môžu tiež zvýšiť, hoci chýbajú údaje, o ktoré by sa dalo oprieť, a možný klinický význam tohto účinku na tieto liečivá nie je známy. Obmedzené údaje naznačujú, že fajčenie môže indukovať aj metabolizmus flekainidu a pentazocínu.

Pomocné látky: orálna aerodisperzia obsahuje malé množstvá etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v jednej dávke.
Pri podávaní orálnej aerodisperzie treba dbať, aby sa aerosól nedostal do očí.

Liekové a iné interakcie
Neboli definitívne stanovené žiadne relevantné interakcie medzi liečbou nahradzujúcou nikotín a inými liekmi. Nikotín však môže zvyšovať hemodynamické účinky adenozínu, t. j. zvýšiť krvný tlak a pulz a tiež zvýšiť bolestivú odpoveď (typ bolesti na hrudi ako u anginy pectoris) vyvolanú podaním adenozínu (pozri časť Ukončenie fajčenia).

Fertilita, gravidita a laktácia

 • Fertilita

Na rozdiel od dobre známych nežiaducich účinkov fajčenia na počatie a tehotenstvo u ľudí, účinky terapeutickej liečby nikotínom nie sú známe. Takže, nakoľko doposiaľ sa nepotvrdila potreba akéhokoľvek odporúčania ohľadom potreby antikoncepcie u žien, je najrozumnejším stavom pre ženy plánujúce otehotnieť nefajčenie a neužívanie NRT.
Zatiaľ čo fajčenie môže mať nežiaduce účinky na plodnosť mužov, neexistujú dôkazy o potrebe zvláštnych antikoncepčných opatrení u mužov počas užívania NRT.

 • Gravidita

Fajčenie počas gravidity sa spája s rizikami ako vnútromaternicové spomalenie rastu, predčasný pôrod alebo pôrod mŕtveho dieťaťa. Ukončenie fajčenia je jediným najúčinnejším zákrokom na zlepšenie života tehotnej fajčiarky a jej dieťaťa. Čím skôr sa dosiahne abstinencia, tým lepšie.
Nikotín prestupuje do plodu a ovplyvňuje jeho dýchacie pohyby a obeh. Účinok na obeh je závislý od dávky.

Preto treba tehotným fajčiarkam vždy odporúčať, aby úplne prestali fajčiť bez použitia náhradnej liečby nikotínom. Riziko z pretrvávajúceho fajčenia môže predstavovať väčšiu hrozbu pre plod ako použitie liekov nahradzujúcich nikotín v kontrolovaných programoch na ukončenie fajčenia. Požitie lieku Nicorette Spray tehotnou ťažko závislou fajčiarkou sa má začať iba po poučení zdravotníckym pracovníkom.

 • Laktácia

Nikotín voľne prestupuje do materského mlieka v množstvách, ktoré môžu ovplyvniť dieťa aj v terapeutických dávkach. Preto sa treba vyhnúť užívaniu lieku Nicorette Spray počas dojčenia. Ak nedôjde k ukončeniu fajčenia, užívanie lieku Nicorette Spray dojčiacimi fajčiarkami sa má začať len po poučení zdravotníckym pracovníkom. Ženy majú užívať liek ihneď po dojčení a medzi užitím spreja a ďalším dojčením zachovať čo najdlhšiu prestávku (odporúčajú sa najmenej 2 hodiny).

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Nicorette Spray nemá žiadne alebo má len zanedbateľné účinky na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky
Jedinci, ktorí končia s návykovým používaním tabaku môžu vždy očakávať, že budú trpieť následným nikotínovým abstinenčným syndrómom, ktorý zahŕňa štyri alebo viac z nasledujúcich nežiaducich účinkov: dysfória alebo depresívna nálada; nespavosť; podráždenosť, frustrácia alebo hnev; úzkosť; ťažkosti s koncentráciou, nepokoj alebo netrpezlivosť; spomalený pulz a zvýšená chuť do jedla alebo prírastok telesnej hmotnosti. Tieto boli pozorované u užívateľov orálnej aerodisperzie.

Túžba po nikotíne s nutkaním fajčiť je tiež považovaná za klinicky relevantný príznak a dôležitý prídavný prvok nikotínových abstinenčných príznakov po ukončení fajčenia. Okrem toho boli u užívateľov orálnej aerodisperzie pozorované aj iné príznaky spojené s ukončením fajčenia: závrat, príznaky presynkopy, kašeľ, zápcha, ulcerácia úst, krvácanie z ďasien a nazofaryngitída.

Nicorette Spray môže spôsobiť nežiaduce reakcie podobné tým, ktoré sa spájajú s nikotínom podávaným inými spôsobmi a tieto sú prevažne závislé od dávky. U citlivých jedincov sa môžu vyskytnúť alergické reakcie ako angioedém, žihľavka alebo anafylaxia.

Lokálne nežiaduce účinky podávania sú podobné tým, ktoré možno pozorovať u perorálne podávaných liekových foriem. Počas prvých dní liečby možno zažiť podráždenie úst a hrdla a obzvlášť časté je čkanie. Pri pokračujúcej liečbe je znášanlivosť normálna.

Denný zber údajov od skúmaných jedincov preukázal, že nástup veľmi často sa objavujúcich nežiaducich účinkov bol hlásený počas prvých 2-3 týždňov užívania orálnej aerodisperzie, po čom poklesli.

Predávkovanie
Keď sa používa podľa návodu, môžu sa príznaky predávkovania nikotínom objaviť u pacientov s nízkym príjmom nikotínu pred liečbou, alebo ak sú súčasne užívané iné zdroje nikotínu.

Príznaky predávkovanie nikotínom sú také, ako pri akútnej otrave nikotínom a zahŕňajú nauzeu, vracanie, zvýšené slinenia, bolesť brucha, hnačku, potenie, bolesť hlavy, závrat, poruchu sluchu a výraznú slabosť. Pri vysokých dávkach môže po týchto príznakoch nasledovať hypotenzia, slabý a nepravidelný pulz, dýchacie ťažkosti, pád, obehový kolaps a celkové epileptické záchvaty.

Dávky nikotínu, ktoré znášajú dospelí fajčiari môžu spôsobiť závažné príznaky otravy u malých detí a môžu byť fatálne. Podozrenie na otravu nikotínom u dieťaťa treba považovať za naliehavý stav a okamžite ju liečiť.

Liečba predávkovania: Podávanie nikotínu sa musí okamžite prerušiť a pacienta treba liečiť symptomaticky. Aktívne uhlie znižuje absorpciu nikotínu v gastrointestinálnom trakte. 

Predpokladá sa, že akútna minimálna letálna perorálna dávka nikotínu u človeka je 40 až 60 mg.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Zobraziť viac informáciíZobraziť menej informácií

Najnovšie hodnotenie

 • , 2018-07-30 09:32:29

  odporucam

  5 z 5

Doplňujúce informácie

EAN: 3574661454078
ŠUKL: 3018A
Značka: NICORETTE
Cesta podania: Do ústnej dutiny
Lieková forma: Sprej
Dodávateľ na trh: Johnson & Johnson
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Trápi ma: Fajčenie
Výrobca: McNeil AB

Hodnotenie 5 z 5

 • , 2018-07-30 09:32:29

  odporucam

  5 z 5

Vložiť nový komentár

: *

:

1 - najhoršia, 5 - najlepšia

: *


 Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Podobné produkty

Košík:

0 ks za 0,00 €

Nakúpte tovar ešte za 29,90 € a dopravu máte zadarmo!
Pozrite sa na naše cenové trháky

Zobrazit košík