ENDIEX 200 mg 28 cps 5 z 5 1

ENDIEX cps dur 200 mg 1x28 ks

Cena: 7,89 € 6,45 € K dispozícii 26.6.2018

Vyberte iné odberné miesto

Vaša evidovaná poloha je:
Vašu polohu sa nepodarilo zistiť automaticky
Zadajte prosím vašu polohu

Najbližšie odberné miesto

Nie je vybrané najbližšie miesto
Vyberte si iné z 1 v SR

Radi Vám pomôžeme


Informujte sa na našom oddelení starostlivosti o zákazníkov:

+421 221 025 196 Po - Pia: 9:00 - 17:00

 • Doprava zadarmo pri nákupe nad 29.9 €
 • Odborná online pomoc
 • Odberné miesta po celej SR
 • Pilulka Klub - za každý nákup odmena

Popis výrobku

ENDIEX 200 mg 28 cps

infekčné hnačky rôzneho pôvodu

ENDIEX

tvrdé kapsuly

nifuroxazid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal(povedala) váš lekár alebo lekárnik.

-        Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-        Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

-        Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

 

 

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1.         Čo je Endiex a na čo sa používa

2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Endiex

3.         Ako užívať Endiex

4.         Možné vedľajšie účinky

5.         Ako uchovávať Endiex

6.         Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

1.       Čo je Endiex a na čo sa používa

 

Liek sa používa pri liečbe infekčnej hnačky. Pôsobí proti väčšine choroboplodných mikroorganizmov, ktoré vyvolávajú črevné ochorenia. Odolnosť na liečivo nifuroxazid nevzniká, preto sa liek môže užívať opakovane. Liek pôsobí miestne vo vnútornej časti (lumene) čreva. Z tráviaceho traktu sa prakticky nevstrebáva, 99 % podanej látky zostáva v čreve. Počas podávania sa nepozorovali významné zmeny v normálnej mikroflóre čreva.

 

Liek sa užíva aj pri hnačkách neinfekčného pôvodu, spôsobujúcich črevnú dysmikróbiu (zmenu biologickej rovnováhy črevnej mikroflóry), kvasné a hnilobné procesy v črevnom prostredí. Tieto stavy môžu byť spôsobené napríklad diétnou chybou, inou súčasne prebiehajúcou liečbou či prítomnosťou iného ochorenia, nevyhovujúcimi potravinami.

 

Liek je vhodný na užívanie pri hnačkách cestovateľov, avšak je potrebné upozorniť, že nie je určený na prevenciu týchto hnačiek. Ako prevencia sa odporúča dodržiavanie základných hygienických návykov (starostlivé umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom a po každom kontakte s chorými osobami alebo ich osobnými vecami).

 

Pri užívaní lieku je nutné dodržiavať diétny režim a  odporúčania ako: zvýšený príjem tekutín (minerálne vody, sladký čaj, iontové nápoje a slané polievky). Spočiatku je vhodné nahradiť jedlo diétnymi suchármi alebo piť len ryžový alebo mrkvový odvar. Vhodné je jesť menšie porcie stravy a obmedziť príjem tukov v jedle.

 

Liek je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

 

2.         Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Endiex

 

Neužívajte Endiex

-           ak ste alergický (precitlivený) na deriváty nitrofuránu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

-           u detí do 6 rokov.

 

Upozornenia a opatrenia

-         Buďte zvlášť opatrný pri užívaní tohto lieku:v prípade, že hnačka trvá dlhšie než 3 dni, u ľudí nad 70 rokov dlhšie ako 1 deň,

-         pri horúčke,

-         pri výskyte krvi v stolici,

-         pri vracaní,

-         pri zníženej frekvencii močení,

-         ak máte cukrovku alebo ochorenie obličiek.

 

Akútne infekčné hnačky môžu spôsobiť závažnú dehydratáciu (odvodnenie organizmu) najmä u starších osôb. Táto sa prejavuje zmätenosťou, závratmi po postavení sa a zrýchlenou frekvenciou srdca. Už pri ľahších formách sa dehydratácia môže prejaviť pocitom smädu, suchom v ústach, zníženým močením, niekedy aj znížením telesnej hmotnosti.                                                        

V uvedených prípadoch je nutné začať rehydratačnú (zavodňujúcu) liečbu a stav, čo najskôr konzultovať s lekárom.

 

Ťažšia dehydratácia môže spôsobiť zmätenosť, závraty po postavení sa a zrýchlenú frekvenciu srdca. Dôležitým príznakom, ktorý je nutné konzultovať s lekárom je horúčka.                                              V týchto prípadoch je nutné stav konzultovať s lekárom, pretože hrozí riziko vzniku bakteriálneho nakazenia (invázie), čo je stav vyžadujúci podanie celkovo(systémovo) pôsobiacich antibiotík.                                                     

 

Bez porady s lekárom užívajte liek Endiex najdlhšie 3 dni. Ak sa po 3 dňoch príznaky ochorenia nezlepšia, alebo naopak sa zhoršujú alebo sa vyskytnú iné komplikácie alebo niektoré nežiaduce účinky a neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšom postupe liečby so svojim lekárom.

 

Iné lieky a Endiex

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

S liekom Endiex neboli doteraz zistené žiadne interakcie.

O vhodnosti užívania lieku spolu s liekmi s tlmiacimi účinkami na nervový systém sa tiež poraďte s lekárom.

 

Endiex a jedlom,  nápoje a alkohol

Pri užívaní lieku nepite nápoje s obsahom alkoholu.

 

Tehotenstvo a dojčenie

 Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Užívanie lieku sa neodporúča počas tehotenstva. V priebehu dojčenia je krátkodobé užívanie lieku možné, najlepšie po konzultácii s lekárom.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

Endiex obsahuje oranžovú žlť

Liek obsahuje oranžovú žlť, ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.

 

 

 

3.         Ako užívať Endiex

 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Liek je určený pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov.                                                                        

Ak lekár neurčí inak, podáva sa dospelým u všetkých vyššie uvedených stavov 1 kapsula (200 mg) štyrikrát denne, deťom starším ako 6 rokov sa podáva 1 kapsula (200 mg) trikrát denne.                                                                                                                                                        

 

Dĺžka liečby by nemala prekročiť 7 dní. Kapsuly sa prehltnú nerozhryznuté a zapijú sa tekutinou.

 

Ak užijete viac Endiexu, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

 

Ak zabudnete užiť Endiex

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4.       Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

 

Frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov:
• anafylaktický šok,
• angioedém (opuch),
• bolesť hlavy,
• nevoľnosť,
• vracanie,
• vyrážka,
• žihľavka.

 

 

5.         Ako uchovávať Endiex

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Endiex obsahuje

-           Liečivo je nifuroxazid 200 mg v 1 tvrdej kapsule.

-           Ďalšie zložky sú: predželatínovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, želatína, oxid titaničitý (E171), oxid železitý červený (E172), oranžová žlť (E110), chinolínová žlť (E104).

 

Ako vyzerá Endiex a obsah balenia

Tvrdá želatínová kapsula, s vrchnou časťou sýtožltou a spodnou časťou svetlooranžovou, obsahujúca žltý prášok.

Veľkosť balenia: 12, 28 tvrdých kapsúl.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v novembri 2011.

Zobraziť viac informáciíZobraziť menej informácií

Najnovšie hodnotenie

 • Elena Rybarikova, 2017-08-08 12:19:41

  Super, pomôže.

  5 z 5

Doplňujúce informácie

EAN: 8594739203419
ŠUKL: 37462
Cesta podania: Perorálne
Dodávateľ na trh: Zentiva
Výrobca: Zentiva, k.s.

Hodnotenie 5 z 5

 • Elena Rybarikova, 2017-08-08 12:19:41

  Super, pomôže.

  5 z 5

Vložiť nový komentár

: *

:

1 - najhoršia, 5 - najlepšia

: *


 Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Podobné produkty

Košík:

0 ks za 0,00 €

Nakúpte tovar ešte za 9,90 € a dopravu máte zadarmo!
Pozrite sa na naše cenové trháky

Zobrazit košík