CO2 Neutral

CO2 Neutral

Táto certifikácia zaručuje zníženie množstva skleníkových plynov, ktoré súvisia s určitou činnosťou.

Certifikáciu CO2 Neutral môžu získať firmy, značky, výrobky, služby a udalosti. Organizácie aktívne počítajú, znižujú a kompenzujú svoj miestny aj globálny dopad na klímu.

Certifikát je udeľovaný medzinárodnou poradenskou organizáciou CO2logic, pričom je validovaný nezávislým certifikačným orgánom Vinçotte.