Reklamácia tovaru

V prípade reklamácie liekov zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom, aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením lieku (poštovné a balné). V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať. Pred uplatnením reklamácie formou odoslania lieku sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak, aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách, keď najmä v prípade liekov nemusí predávajúci zaslanie prípravku pre reklamáciu vyžadovať. Pri komunikácií s predávajúcim, vždy uvádzajte číslo objednávky. Plné znenie reklamačného poriadku je dostupné v článku VIII. VOP

KDE REKLAMOVAŤ

  •  Produkt ste si vyzdvihli na odbernom mieste (lekáreň)

je nutné reklamovať priamo v danom odbernom mieste. Odberné miesto (lekáreň) je zároveň predávajúcim a vystavuje zákazníkovi daňový doklad.

  •  Produkt ste si nechali zaslať domov či na pobočku Zásielkovne

je nutné vyplniť reklamačný protokol, ktorý nájdete na konci tejto stránky aj s pokynmi k vyplneniu.

Odstúpenie od zmluvy 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je nutné, aby kupujúci informoval predávajúceho o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického formulára) na adresu info@pilulka.sk . Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v odkaze na konci tejto stránky.

Nemožnosť odstúpenia od zmluvy sa týka predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní už porušený (napr. pančuchy, drogéria, cumíky, vložky do topánok,...).

Prijatie odstúpenia od zmluvy mu bude kupujúcemu bezodkladne potvrdené e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy budú vrátené všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k zákazníkovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúcemu bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Alternatívne online riešenie sporu

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@pilulka.sk .

Vrátenie tovaru

Kupujúci zašle tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na adresu Pilulka Sklad, Ivánska cesta 65, 82104 Bratislava. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Pripojené súbory

FacebookPoslať na e-mail

+421 221 025 196 Po - Pia 9:00 - 17:00

Košík:

0 ks za 0,00 €

Nakúpte tovar ešte za 9,90 € a dopravu máte zadarmo!
Pozrite sa na naše cenové trháky

Zobrazit košík