Doprava zadarmo

Prostamol uno 320 mg 60 cps 5 z 5 2

Prostamol uno cps 320 mg 1x60 ks

Režim výdaja: Doplnok stravy

Dalšie balenie: Prostamol uno 320 mg 30 kapsúl

Cena: 18,99 € 15,49 € K dispozícii 26.4.2018

Vyberte iné odberné miesto

Vaša evidovaná poloha je:
Vašu polohu sa nepodarilo zistiť automaticky
Zadajte prosím vašu polohu

Najbližšie odberné miesto

Nie je vybrané najbližšie miesto
Vyberte si iné z 5 v SR

Radi Vám pomôžeme


Informujte sa na našom oddelení starostlivosti o zákazníkov:

+421 221 025 196 Po - Pia: 9:00 - 17:00

 • Doprava zadarmo pri nákupe nad 9.9 €
 • Odborná online pomoc
 • Odberné miesta po celej SR
 • Pilulka Klub - za každý nákup odmena

Popis výrobku

Prostamol uno 320 mg 60 cps

Rastlinný liek na prostatu. Určený pre poruchy močenia pri nezhubnom procese zväčšovania prostaty v I. a II. štádiu.

Forma: mäkké kapsuly

Zloženie:

 • Extrakt z plodov serenoy plazivej (9 - 11:1)
 • Extrakčné činidlo: etanol 96 %

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

· Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

·  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obtáťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

·  Ak sa u vás vyskytne  akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,  ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

·  Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 6 týždňov alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Prostamoluno a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Prostamoluno

3. Ako užívať Prostamoluno

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Prostamol uno

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Prostamoluno a na čo sa používa

Prostamol  uno je rastlinný liek na prostatu (urologikum).

Prostamol  uno sa používa na liečbu ťažkostí s močením (sťažené vyprázdňovanie močového mechúra) pri nezhubnom zväčšení prostaty (benígna hyperplázia prostaty) v I. a II. štádiu.

Klasifikácia štádií benígnej hyperplázie prostaty

 

Štádium

 

Názov                                 

 

Nález

 

 

I

 

Iritačné štádium

- - oneskorený začiatok močenia

- - predĺžené a prerušované močenie

-  - slabý prúd moču

- - časté močenie (najmä v noci)

- - kompletné vyprázdnenie močového

-    mechúra

 

II

 

Štádium reziduálneho moču

- ťažkosti s močením

-  nekompletné vyprázdnenie močového mechúra, reziduálny moč ostáva v močovom mechúre po vymočení

- pocit neúplne vyprázdneného mechúra

 

 

Pri benígnom (nezhubnom)zväčšení prostaty môžu vzniknúť nasledujúce symptómy:

 • nutnosť častejšieho močenia najmä v noci
 • slabý alebo prerušovaný tok moču
 • odkvapkávanie moču
 • pocit neúplne vyprázdneného mechúra
 • bolesť pri močení
 • poruchy sexuálneho života

Väčšina týchto symptómov je spôsobená stlačením močovej rúry zväčšenou prostatou.

Extrakt z plodov serenoy plazivej

 • pôsobí preventívne proti ďalšiemu zväčšovaniu tkaniva prostaty
 • oslabuje tlak na mechúr
 • zosiluje prúd moču

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Prostamoluno

 Neužívajte Prostamoluno

- ak ste alergický na extrakt z plodov serenoy plazivej alebo na ktorúkoľvek  z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Prostamol uno.

Prostamoluno iba zmierňuje príznaky pri zväčšenej prostate, bez úpravy jej zväčšenia. Preto v pravidelných intervaloch navštevujte, prosím, svojho lekára. Navštívte lekára v prípade nálezu krvi v moči, neustáleho unikania moču zapríčineného preplneným mechúrom (inkontinencia z preplnenia) alebo ak pociťujete bolestivé nutkanie na močenie s náhlou neschopnosťou vymočiť sa (akútna retencia moču).

Iné lieky a Prostamol uno

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Vzájomné pôsobenie s inými liekmi nie je známe.

Prostamol uno a jedlo a nápoje
Prostamoluno mäkké kapsuly sa majú užívať po jedle, prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Tehotenstvo a dojčenie.
Tento liek nie je určený pre ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Prostamol  uno nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako užívať Prostamol uno
Vždy užívajte tento liek  presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie
Odporúčaná  dávka je 1 mäkká kapsula Prostamoluno denne v rovnakom čase. Mäkké kapsuly sa majú užívať po jedle, prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Dĺžka liečby
Dĺžka liečby je podmienená pôvodom, závažnosťou a priebehom ochorenia a nie je časovo obmedzená.  Prosím,  informujte sa o tom u svojho lekára.

Benígne zväčšenie prostaty je dlhodobé chronické ochorenie. Preto sa Prostamol uno má užívať kontinuálne dlhšiu dobu.

Pravidelné denné užívanie lieku je veľmi dôležité pre úspešnosť liečby. Zlepšenie príznakov sa môže očakávať asi po 6 týždňoch. Úplný účinok sa môže dosiahnuť po takmer 3 mesiacoch liečby. Prostamol uno sa môže bezpečne užívať niekoľko rokov.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac Prostamolu  uno, ako máte
Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

Ak zabudnete užiť Prostamoluno
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Prostamoluno
V takom prípade môže dôjsť opätovne k ťažkostiam.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Prostamol uno nepoškodzuje sexuálne funkcie.

5. Ako uchovávať Prostamoluno
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Prostamoluno obsahuje
Liečivo: Každá mäkká kapsula obsahuje extrakt z plodov serenoy plazivej (Serenoa repens,Serenoa serrulata) (9 - 11:1) 320 mg
Extrakčné činidlo: etanol 96 %
Ďalšie zložky sú: sukcinylovaná želatína, glycerol, čistená voda, oxid titaničitý (E 171), čierny oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172), karmín(E120).

Ako vyzerá Prostamoluno a obsah balenia

Oválne mäkké želatínové kapsuly s nepriehľadným, dvojfarebným červeno-čiernym obalom, s  hnedou až žltohnedou alebo zelenohnedou (olejovitou) tekutinou.
Kapsuly sú balené v blistroch a v škatuľke.
Balenie: 15, 30, 60 mäkkých kapsúl.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2012.

Zobraziť viac informáciíZobraziť menej informácií

Najnovšie hodnotenie

 • Ladislav Vanya, 2017-12-16 23:28:45

  Ďakujem za rýchle dodanie . Liek mám odskúšaný a je lepší ako pr......nal.

  5 z 5

 • 2017-12-16 23:17:12

  Ďakujem za rýchle dodanie. Liek mám odskúšaný a je lepší ako pr----nal.

  5 z 5

Doplňujúce informácie

EAN: 4013054002346
ŠUKL: 59711
Značka: PROSTAMOL
Cesta podania: Perorálne
Lieková forma: Kapsule
Dodávateľ na trh: Berlin-Chemie
Režim výdaja: Doplnok stravy
Trápi ma: Problémy s prostatou

Hodnotenie 5 z 5

 • Ladislav Vanya, 2017-12-16 23:28:45

  Ďakujem za rýchle dodanie . Liek mám odskúšaný a je lepší ako pr......nal.

  5 z 5

 • 2017-12-16 23:17:12

  Ďakujem za rýchle dodanie. Liek mám odskúšaný a je lepší ako pr----nal.

  5 z 5

Vložiť nový komentár

: *

:

1 - najhoršia, 5 - najlepšia

: *


Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Podobné produkty

+421 221 025 196 Po - Pia 9:00 - 17:00

Košík:

0 ks za 0,00 €

Nakúpte tovar ešte za 9,90 € a dopravu máte zadarmo!
Pozrite sa na naše cenové trháky

Zobrazit košík