PARALEN GRIP chrípka a bolesť tbl flm 1x12 ks

PARALEN GRIP chrípka a bolesť tbl flm 1x12 ks - Recenzie a skúsenosti

poskytuje účinnú úľavu od príznakov chrípky a prechladnutia

Skladom > 5 ks Môžete mať už v utorok 8. 12. možnosti doručenia
4,17 €
Cena za 10 g: 8,23 €
V jednej objednávke je možné zakúpiť maximálne 0 ks tohto produktu.
Nákupom získate 4.17 kreditov
5.0
Zákazník odporúča 100 % zákazníkov odporúča
5
4
3
2
1
Zákazník odporúča 100 % zákazníkov odporúča

PARALEN GRIP chrípka a bolesť tbl flm 1x12 ks

PARALEN GRIP chrípka a bolesť

Filmom obalené tablety

paracetamol/kofeín/fenylefríniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu pred tým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je PARALEN GRIP chrípka a bolesť a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete PARALEN GRIP chrípka a bolesť

3. Ako užívať PARALEN GRIP chrípka a bolesť

4. Možné vedľajšie účinky lieku

5. Ako uchovávať liek PARALEN GRIP chrípka a bolesť

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. ČO JE PARALEN GRIP chrípka a bolesť A NA ČO SA POUŽÍVA

PARALEN GRIP chrípka a bolesť účinne zmierňuje mnohé príznaky prechladnutia a chrípky. Tieto príznaky zahŕňajú horúčku, bolesť hlavy, zimnicu, plný alebo upchatý nos, bolesti prinosových dutín a bolesť hrdla, bolesti svalov a kĺbov.

Liek obsahuje kombináciu troch liečiv. Paracetamol znižuje horúčku a uľaví od bolesti, fenylefrín pomáha uvoľniť plný alebo upchatý nos a kofeín urýchľuje bolesť tlmiaci účinok paracetamolu a pomáha bojovať proti ospalosti a pocitu vyčerpania.

Liek je určený pre dospelých a mladistvých vo veku od 12 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť SKÔR AKO UŽIJETE PARALEN GRIP chrípka a bolesť

Neužívajte PARALEN GRIP chrípka a bolesť,

- keď ste precitlivený (alergický) na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- keď máte vysoký krvný tlak alebo závažné ochorenie srdca

- keď máte cukrovku,

- keď máte ťažké ochorenie pečene

- keď máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy (hypertyreózu),

- keď máte zelený zákal s úzkym uhlom,

- keď trpíte zadržovaním moču (neschopnosť močiť),

- keď máte cievny nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),

- keď súčasne užívate lieky

- na liečenie depresie (zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO)) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch,

- na liečenie depresie (zo skupiny tricyklických antidepresív),

- sympatomimetiká vrátane liekov podávaných niekoľkými cestami, t.j. ústami a lokálne (nosové, ušné a očné lieky).

Ak si nie ste istý či sa Vás uvedené týka, poraďte sa so svojim lekárom.

Upozornenia a opatrenia:

O užívaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak

- máte ochorenie pečene alebo obličiek,

- máte typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,

- vás váš lekár informoval, že máte nízky počet granulocytov v krvi,

- máte problémy s požívaním alkoholu,

- máte zväčšenú prostatu,

- máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu),

- máte astmu,

- máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy,

- užívate iné lieky (pozri časť Iné lieky a PARALEN GRIP chrípka a bolesť).

PARALEN GRIP chrípka a bolesť je určený na liečbu bolesti a horúčky sprevádzanej upchatým nosom. Ak máte len upchatý nos alebo len bolesti a horúčku, mali by ste uprednostniť jednozložkové lieky (obsahujúce len paracetamol proti bolesti a horúčke alebo dekongestívum na upchatý nos).

Prosím, neužívajte iné lieky obsahujúce paracetamol, dekongestíva alebo lieky na prechladnutie a chrípku súbežne s liekom PARALEN GRIP chrípka a bolesť bez toho, aby ste sa vopred neporadili s vašim lekárom.

Užívanie dávok vyšších ako odporučených môže mať za následok riziko závažného poškodenia funkcie pečene.

Deti

Tento liek nie je určený pre deti do 12 rokov.

Iné lieky a PARALEN GRIP chrípka a bolesť

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte PARALEN GRIP chrípka a bolesť, ak užívate:

- iné lieky obsahujúce paracetamol,

- lieky na chrípku a nachladnutie,

- lieky na odpuchnutie nosovej sliznice (upchatý nos),

- ak užívate alebo ste užívali v posledných dvoch týždňoch lieky na liečbu depresie (pozri vyššie časť 2)

- sympatomimetiká (pozri vyššie časť 2)

Poraďte sa so svojim lekárom skôr, než začnete užívať PARALEN GRIP chrípka a bolesť, ak užívate:

- metoklopramid a domperidon ( na liečbu nevoľnosti a vracania),

- cholestyramín (na zníženie tukov v krvi),

- warfarín a iné kumaríny (lieky používané na riedenie krvi),

- lieky používané na liečbu rôznych ochorení srdca (vazodilatanciá, beta-blokátory, digoxín);

- glutetimid, fenobarbital, fenytoín, karbamazepín alebo lamotrigín (lieky používané na liečbu epilepsie),

- rifampicín (na liečbu tuberkulózy, meningitídy a lepry)

- izoniazid (na liečbu tuberkulózy);

- zidovudin (na liečbu infekcie HIV a AIDS),

- ergotamín a metylsergid (na liečbu migrény),

- kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové protizápalové lieky,

- ľubovník bodkovaný (rastlinný liek používaný na liečbu depresie, porúch spánku a pod.).

PARALEN GRIP chrípka a bolesť a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite alkoholické nápoje počas liečby. Súčasné požívanie alkoholu môže mať za následok poškodenie pečene. Ak užívate PARALEN GRIP chrípka a bolesť, znížte spotrebu liekov, potravín a nápojov obsahujúcich kofeín. Nadmerný príjem kofeínu môže zapríčiniť nepokoj, narušiť schopnosť zaspať a zrýchliť tep.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek.

Počas tehotenstva a dojčenia sa užívanie lieku PARALEN GRIP chrípka a bolesť neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

U citlivých jedincov môže liek vyvolať závraty a tak nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, ak pocítite závraty.

3. AKO UŽÍVAŤ PARALEN GRIP chrípka a bolesť

Vždy užívajte tento liek presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii alebo podľa pokynov vášho lekára alebo lekárnika. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Individuálne a maximálne denné dávky lieku PARALEN GRIP chrípka a bolesť v závislosti od veku a telesnej hmotnosti sú uvedené v tabuľke.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Vek Telesná hmotnosť Jedna dávka Maximálna denná dávka Minimálny interval medzi dvoma dávkami
Mladiství nad 12 rokov 33 - 43 kg

1 tableta

4 tablety

6 hodín
Dospelí a mladiství 43 - 65 kg 1 tableta 6 tabliet 4 hodiny
> 65 kg 1 - 2 tablety

8 tabliet

4 hodiny

Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek

Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojím lekárom. Po posúdení vášho zdravotného stavu vám môže odporučiť znížiť dávky alebo predĺžiť intervaly medzi jednotlivými dávkami na viac ako 4 hodiny.

Bez odporúčania lekára neužívajte PARALEN GRIP chrípka a bolesť dlhšie ako 7 dní.

Ak sa príznaky zhoršujú alebo neustupujú po 3 dňoch, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe.

Ak užijete viac lieku PARALEN GRIP chrípka a bolesť ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom je potrebné vyhľadať okamžitú lekársku pomoc, aj keď sa cítite dobre, vzhľadom na riziko následného vážneho poškodenia pečene.

Ak zabudnete užiť PARALEN GRIP chrípka a bolesť

Ak zabudnete užiť dávku, užite nasledujúcu dávku ihneď, ako si spomeniete. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať tento liek a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc, ak sa vyskytne:

· žihľavka, náhly opuch okolo očí, pocit tlaku v hrudníku so sťaženým dýchaním alebo prehĺtaním (anafylaxia). Veľmi zriedkavá častosť výskytu.

· reakcia precitlivenosti s fialkastými bodkami alebo škvrnami na koži, pľuzgiere na koži, odlupovanie kože, (vysoká) horúčka, bolesti kĺbov a/alebo zápal očí (Stevensov-Johnsonov syndróm/toxická epidermálna nekrolýza). Veľmi zriedkavá častosť výskytu.

Vedľajšie účinky sú zoradené nižšie, podľa častosti výskytu:

Časté (u 1 - 10 zo 100 liečených):

- bolesti hlavy, závraty, nespavosť, nervozita, úzkosť, podráždenosť, nepokoj a vzrušivosť.

Zriedkavé (u menej ako 1 z 1000 liečených):

- nevoľnosť.

Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených):

- poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek alebo krvných doštičiek. Poruchy krvi sa môžu prejavovať ako bezbolestné, okrúhle a presne bodové fialové škvrny na koži, niekedy zoskupené do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny pri malom poranení, zvýšená náchylnosť na infekcie, únava, bolesť hlavy)

- kožné reakcie z precitlivenosti vrátane vyrážky, náhleho výskytu opuchu ktorý sa vyskytuje v tkanive pod povrchom kože,

- ťažkosti s dýchaním alebo sipot,

- poruchy pečene a obličiek,

- veľmi rýchly a nepravidelný tep, zvýšený krvný tlak,

- vracanie, hnačka.

Neznáme (z dostupných údajov):

- bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti na svetlo alebo neznášanlivosť svetla, akútny zelený zákal s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo tváre, kruhy okolo svetelných zdrojov)

- zmenený tep (zrýchlený alebo nepravidelný).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

5. Ako UCHOVÁVAť PARALEN GRIP chrípka a bolesť

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Neužívajte PARALEN GRIP chrípka a bolesť po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo PARALEN GRIP chrípka a bolesť obsahuje

Liečivá sú : paracetamol, kofeín a fenylefríniumchlorid .

Každá tableta obsahuje 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeínu a 5 mg fenylefríniumchloridu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

Povidón K-25, laurylsulfát sodný, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý bezvodý, kyselina stearová, mastenec.

Obal tablety:

Hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá PARALEN GRIP chrípka a bolesť a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú balené do priehľadného PVC /PVDC/Al alebo priehľadného

PVC/Aclar/Al blistra. Vonkajší obal je papierová skladacia škatuľka.

Veľkosť balenia: 12 alebo 24 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:PARALEN GRIP chřipka a bolest v Českej republike, Paralen Grip chrípka a bolesť v Slovenskej republike, Paralen Grip v Poľsku, Rumunsku a Bulharsku, Rubophen Active v Maďarsku, v Rumunsku a Paralen v Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku.

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v marci 2012.

Skúste tiež ďalšie výrobky značky Paralen, ktoré nájdete v kategóriách Voľnopredajné lieky. PARALEN GRIP chrípka a bolesť tbl flm 1x12 ks je registrovaný v databáze ŠUKL pod kódom 0380A. Ak si nie ste istí výberom tohto produktu, inšpirujte sa v kategórii Voľnopredajné lieky.

EAN: 8594739204775
Značka: Paralen
Produktová rada: Paralen® Grip
ŠÚKL kód: 0380A
Cesta podania: Perorálne - prehĺta sa
Forma: Tableta
Pre: Pre dospelých
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Trápi ma: Chrípka a nachladnutie
Veľkosť balenia: 4 g
Originálny názov: PARALEN GRIP chrípka a bolesť tbl flm 1x12 ks
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia
5.0
Zákazník odporúča 100 % zákazníkov odporúča
5
4
3
2
1
Zákazník odporúča 100 % zákazníkov odporúča

Hodnotenie produktov

{{ comment.name }}
Overený nákup
{{ comment.updatedAt }}
Zákazník odporúča Zákazník odporúča
Zákazník neodporúča Zákazník neodporúča

{{ pros }}

{{ cons }}

Užitočné?
EAN: 8594739204775
Značka: Paralen
Produktová rada: Paralen® Grip
ŠÚKL kód: 0380A
Cesta podania: Perorálne - prehĺta sa
Forma: Tableta
Pre: Pre dospelých
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Trápi ma: Chrípka a nachladnutie
Veľkosť balenia: 4 g
Originálny názov: PARALEN GRIP chrípka a bolesť tbl flm 1x12 ks
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia