PARALEN EXTRA tbl flm 500 mg/65 mg 24 ks

PARALEN EXTRA tbl flm 500 mg/65 mg 1x24 ks

Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu

Cena: 3,59 € 2,98 € K dispozícii 15.11.2018

Vyberte iné odberné miesto

Vaša evidovaná poloha je:
Vašu polohu sa nepodarilo zistiť automaticky
Zadajte prosím vašu polohu

Najbližšie odberné miesto

Nie je vybrané najbližšie miesto
Vyberte si iné z 1 v SR

Radi Vám pomôžeme


Informujte sa na našom oddelení starostlivosti o zákazníkov:

+421 221 025 196 Po - Pia: 9:00 - 17:00

  • Doprava zadarmo pri nákupe nad 9.9 €
  • Odborná online pomoc
  • Odberné miesta po celej SR
  • Pilulka Klub - za každý nákup odmena

Popis výrobku

PARALEN EXTRA tbl flm 500 mg/65 mg 24 ks

Proti bolesti

PARALEN EXTRA
filmom obalené tablety
                                                                                                                                                              (paracetamol/kofeín)
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať PARALEN EXTRA obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte kontaktovať lekára.
-           Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je PARALEN EXTRA a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete PARALEN EXTRA
3.         Ako užívať PARALEN EXTRA
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať PARALEN EXTRA
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE PARALEN EXTRA A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Paralen Extra obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti. Paracetamol zabezpečuje úľavu od bolesti a znižuje telesnú teplotu. Kofeín zosilňuje účinok paracetamolu, a tak pomáha zmierniť bolesť, pôsobí proti únave, mierne podporuje dýchanie a krvný obeh pri horúčkovitých ochoreniach. Paralen Extra nedráždi žalúdok. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovú.
Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti staršie ako 12 rokov. Paralen Extra je vhodný na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov, svalov, reumatických a menštruačných bolestiach. Takisto prináša úľavu pri nepríjemných príznakoch chrípky, prechladnutia a bolesti v hrdle a znižuje horúčku.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE PARALEN EXTRA
 
Neužívajte PARALEN EXTRA
-        keď ste alergický (precitlivený) na paracetamol, kofeín (liečivá PARALENu EXTRA) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku,
-        pri žltačke, akútnom zápale pečene, chronickom požívaní alkoholu,
-           ak máte ťažké ochorenie pečene alebo obličiek,
-           ak súčasne užívate iné lieky poškodzujúce pečeň.
 
Ak nie ste si istý, či máte začať užívať PARALEN EXTRA, spýtajte sa svojho lekára.
           
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní PARALENu EXTRA
Ak sa liečite na nejaké ochorenie pečene, hemolytickú anémiu (nedostatok krviniek) alebo nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfáthydrogenázy (dedičné ochorenie, ktoré spôsobuje zníženie počtu červených krviniek), musíte sa vopred poradiť so svojím lekárom o vhodnosti používania tohto lieku.
Počas užívania Paralenu Extra nemáte užívať žiadne iné lieky obsahujúce paracetamol.
U dospelých, ktorí užívajú 6 g alebo viac paracetamolu denne, môže dôjsť k poškodeniu pečene.
Poškodenie funkcie pečene však môže nastať aj pri oveľa nižších dávkach, ak sú prítomné nasledujúce rizikové faktory.
 
Rizikové faktory:
 
Ak pacient
1/ absolvuje dlhodobú liečbu karbamazepínom, fenobarbitalom, fenytoínom, rifampicínom alebo inými liekmi, ktoré indukujú pečeňové enzýmy (pozri časť Užívanie iných liekov)
alebo
2/ pravidelne požíva alkohol vo väčších množstvách, ako sa odporúča. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko toxického poškodenia pečene paracetamolom, pričom najvyššie riziko sa zaznamenalo u chronických alkoholikov, ktorí krátkodobo abstinujú (12 hodín). 
 
Neužívajte tento liek bez odporúčania lekára dlhšie ako 7 dní. Ak sa príznaky ochorenia nezmiernia do 3 dní, poraďte sa s lekárom.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Počas užívania Paralenu Extra nemáte užívať žiadne iné lieky obsahujúce paracetamol.
Účinok Paralenu Extra a účinky metoklopramidu, domperidónu, cholestyramínu a probenecidu sa môžu navzájom ovplyvňovať.
Dlhodobé súčasné užívanie s určitými liekmi na liečbu epilepsie (fenobarbital, fenytoín, karbamazepín, lamotrigín), glutetimidom (na liečbu nespavosti), zidovudínom (na liečbu infekcie HIV a AIDS), rifampicínom (antibiotikum), môže v niektorých prípadoch vyústiť do poškodenia funkcie pečene.
Pravidelné denné užívanie Paralenu Extra spolu s niektorými liekmi proti zrážavosti krvi (warfarínom) môže zvýšiť riziko krvácania.
PARALEN EXTRA nie je vhodné kombinovať s liekmi obsahujúcimi kyselinu acetylsalicylovú pre vyššie riziko poškodenia obličiek.
 
V priebehu užívania tohto lieku obmedzte konzumáciu výrobkov, ktoré obsahujú kofeín (lieky, káva, čaj, kola), pretože vyššie dávky kofeínu môžu vyvolávať nervozitu, nespavosť a vo výnimočných prípadoch aj zrýchlenie srdcovej činnosti. 
 
Užívanie PARALENu EXTRA s jedlom a nápojmi
Liek možno užívať bez ohľadu na príjem potravy. Počas liečby týmto liekom nesmiete piť alkoholické nápoje a máte obmedziť príjem nápojov s obsahom kofeínu (káva, čaj, kola).
 
Tehotenstvo a dojčenie
Neodporúča sa užívať PARALEN EXTRA v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Podávanie lieku v neskorších štádiách tehotenstva musí zvážiť lekár.
Pri krátkodobej liečbe PARALENom EXTRA nie je nutné prerušiť dojčenie, dieťa však treba pozorne sledovať.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje pozornosť.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách PARALENu EXTRA
Na pomocné látky tohto lieku sa nevzťahujú žiadne zvláštne požiadavky.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ PARALEN EXTRA
 
Dospelí a mladiství: 1 − 2 tablety podľa potreby, až 4-krát denne v časovom odstupe najmenej 4 hodín. Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety. Neužívajte viac než 8 tabliet za 24 hodín.
 
Deti vo veku 12 – 15 rokov: 1 tableta najviac 3-krát denne v časovom odstupe najmenej 6 hodín. Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávajte viac než 3 tablety za 24 hodín.
Tento liek nepodávajte deťom mladším ako 12 rokov.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Tablety treba zapíjať dostatočným množstvom tekutiny. 
 
Ak užijete viac PARALENu EXTRA, ako máte
Požitie 6 g alebo viac paracetamolu môže viesť k poškodeniu pečene.
Príznaky predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sa prejavujú bledosťou, nevoľnosťou, vracaním, nechutenstvom a bolesťami brucha. Poškodenie pečene môže byť zjavné 12 až 48 hodín po požití. Pri ťažkej otrave môže zlyhanie pečene vyústiť do encefalopatie (poškodenie funkcie mozgu), krvácania, nízkej hladiny cukru v krvi, opuchu mozgu a úmrtia. Akútne zlyhanie obličiek, na ktoré výrazne poukazuje bolesť v krížoch, prítomnosť krvi a bielkovín v moči, môže nastať aj prípade, že nie je ťažko poškodená pečeň. Boli hlásené nepravidelné údery srdca a zápal podžalúdkovej žľazy (ktorý sa prejavuje prudkou bolesťou žalúdka a vracaním).
Vysoké dávky kofeínu môžu vyvolať bolesti hlavy, chvenie, nervozitu a podráždenosť.
 
Pri predávkovaní ihneď vyhľadajte lekársku pomoc aj vtedy, ak sa cítite dobre, pretože je tu riziko neskoršieho ťažkého poškodenia pečene. Prineste si so sebou všetky zvyšné tablety a ukážte ich lekárovi.
 
Ak zabudnete užiť PARALEN EXTRA
V prípade potreby si vezmite vynechanú dávku lieku hneď, ako si vynechanie uvedomíte. Neužívajte najbližšiu dávku skôr ako po 4 hodinách. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj PARALEN EXTRA môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak nastanú náhle, nečakané reakcie ako žihľavka alebo ťažkosti pri dýchaní, prestaňte užívať liek a ihneď vyhľadajte lekára.
 
Počas užívania paracetamolu alebo kofeínu (liečivá PAralenu extra) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky (zoradené podľa výskytu):
Časté (možný výskyt u 1 až 10 pacientov zo 100): nepokoj, nespavosť, nevoľnosť
Zriedkavé (možný výskyt u 1 až 10 pacientov z 10 000): alergické kožné reakcie, vyrážky
Veľmi zriedkavé (možný výskyt u menej než 1 pacienta z 10 000): zúženie priedušiek, žltačka, poruchy krvotvorby.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ PARALEN EXTRA
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Blister uchovávajte vo vonkajšom papierovom obale na ochranu pred svetlom.
Nepoužívajte PARALEN EXTRA po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 

Čo PARALEN EXTRA obsahuje

 
Liečivá sú 500 mg paracetamolu a 65 mg kofeínu v jednej filmom obalenej tablete. Ďalšie zložky sú predželatínovaný škrob, povidón 30, kroskarmelóza sodná, kyselina steárová, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý, simetikónová emulzia SE 4, mastenec.
 
Ako vyzerá PARALEN EXTRA a obsah balenia
 
PARALEN EXTRA sú takmer biele až žltkasté dvojvypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným nápisom "PARALEN EXTRA" na jednej strane.
 
Veľkosť balenia: 12 alebo 24 filmom obalených tabliet.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2009.

 

Zobraziť viac informáciíZobraziť menej informácií

Doplňujúce informácie

EAN: 8594739041127
ŠUKL: 65526
Značka: PARALEN
Cesta podania: Perorálne
Lieková forma: Tableta
Dodávateľ na trh: Zentiva
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Trápi ma: Bolesť hlavy, migréna, Bolesť kĺbov, šliach a svalov, Bolesť zubov, Menštruačné bolesti
Výrobca: Zentiva, k.s.

Hodnotenie

Vložiť nový komentár

: *

:

1 - najhoršia, 5 - najlepšia

: *


 Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Podobné produkty

Košík:

0 ks za 0,00 €

Nakúpte tovar ešte za 9,90 € a dopravu máte zadarmo!
Pozrite sa na naše cenové trháky

Zobrazit košík